جمعه , ۳۰ تیر ۱۳۹۶

بایگانی نویسنده: سجاد فیروزی

آغاز کلاس آمادگی آزمون نظام مهندسی (طراحی + نظارت)

آغاز کلاس آمادگی آزمون نظام مهندسی (طراحی + نظارت)

بمنظور حفظ کیفییت برتر در دوره های فنی و مهندسی امسال نیز همانند دوره گذشته دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی با تدریس دکتر میرزا محمدی پدر نظام مهندسی ایران با بهترین کیفیت در این واحد آموزشی برگزار می گردد. این دوره در روزهای شنبه و یکشنبه ساعت ۱۴ الی ۲۲ برگزار می گردد. شایان ذکر است اتمام این دوره ... بیشتر بخوانید »

Four Corners 3C – Miss Sharifian

Report Sheet Level: Four Corners 3C Teacher’s Name: Miss Sharifian Day: Mon. – Thurs. Time: 7-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Hadis Ahmadi ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۴ ۹ ۹۷ ۲ Yasaman Abdolshahi ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۱۴ ۱۴ ۹ ۹۴ ۳ Narges Golestani ۱۸ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 1A – Mrs.Fazeli

Report Sheet Level: Family and Friends 1A Teacher’s Name:Mrs. Fazeli Day: Sun.-Tues. Time: 8-9 NO Name midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Reyhaneh Shamsi ۱۹٫۵ ۱۸ ۲۰ ۱۴ ۱۵ ۹ ۹۵٫۵ ۲ Diana Salem Abadi ۱۸٫۵ ۱۹ ۲۰ ۱۴ ۱۴ ۹٫۵ ۹۵ ۳ Niousha Mahmoudi ۷ ۱۳ ۱۵ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 3B – Mrs. Fazeli

Report Sheet Level: Family and Friends 3B Teacher’s Name: Mrs. Fazeli Day: Sun. –Tues. Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Homa Jokar ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۱۴ ۱۴٫۵ ۹ ۹۴٫۵ ۲ Masoume Moghateli ۱۶ ۱۸ ۱۸ ۱۲ ۱۰٫۵ ۹ ۸۳٫۵ ۳ Sarina Hajebi ۱۵ ۱۹ ... بیشتر بخوانید »

KET A – Miss Abadi

Report Sheet Level : KET A Teacher’s Name: Miss Abadi Day: Sat. – Wed. Time: 5-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homwork 20% Class Activity 15% Oral 10% Final Exam 15% Total 100% ۱ Dana Sabouri ۱۴ ۲۰ ۲۰ ۱۱ ۷ ۱۰٫۸ ۸۲٫۸ ۲ Parsa Kakizadeh ۱۵ ۱۸ ۲۰ ۱۱ ۶ ۸٫۴ ۷۸٫۴ ۳ Amirhossein Ghayedipoor ۱۱٫۷ ۱۸ ... بیشتر بخوانید »

AEF ST A – Mr. Barbazoo

Report Sheet Level: AEF ST A Teacher’s Name: Mr. Barbazoo Day: Sun. – Tues. – Thur. Time: 6:30 – ۸ NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Class project 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Leila Fouladi ۱۰٫۵ ۱۷ ۶٫۵ ۸٫۵ ۷ ۹٫۸ ۱۴ ۷۳٫۳ ۲ Zahra Jamali ۱۳ ۱۹ ۸٫۵ ۹٫۵ ... بیشتر بخوانید »

AEF 1B – Mr. Jamali

Report Sheet Level: AEF 1B Teacher’s Name: Mr. Jamali Day: Sat. – Mon. – Wed. Time: 8 – ۹:۳۰ NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Zhina Yazdan Panah ۱۵ ۲۰ ۱۰ ۱۰ ۱۵ ۱۴ ۱۵ ۹۹ ۲ Tina Taghvai ۱۳٫۵ ۱۶ ۱۰ ۹ ... بیشتر بخوانید »

AEF 2C – Mr.Jamali

Report Sheet Level: AEF 2C Teacher’s Name: Mr. Jamali Day: Sat. – Mon. – Wed. Time: 8 – ۹:۳۰ NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15 Oral 15% Total 100% ۱ Seyed Taha Hoseini ۱۴ ۱۹ ۱۰ ۱۰ ۱۵ ۱۴ ۱۴ ۹۶ ۲ Mobina Shomali ۱۲ ۲۰ ۷ ۱۰ ... بیشتر بخوانید »

AEF 1A – Mr. Jamali

Report Sheet Level: AEF 1A Teacher’s Name: Mr. Jamali Day: Sun. – Tues. – Thurs. Time: 6:30 – 8 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Narjes Mahini ۱۴ ۲۰ ۹ ۹ ۱۳ ۱۳٫۵ ۱۳٫۵ ۹۲ ۲ Sanaz Heydar pour ۱۴ ۱۹ ۸ ۸ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 2D – Mrs. Fazeli

Report Sheet Level: Family and Friends 2D Teacher’s Name:Mrs. fazeli Day: Sun. – Tues. Time: 7-8 NO Name midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Setayesh Zalakian ۱۹ ۱۹ ۱۸ ۱۵ ۱۴ ۸ ۹۳ ۲ Sadena Charkhand ۲۰ ۱۹ ۱۷ ۱۴ ۱۵ ۹ ۹۴ ۳ Katayoun Pourbehi ۱۶ ۱۸ ... بیشتر بخوانید »