شنبه , ۵ خرداد ۱۳۹۷

بایگانی نویسنده: مرضیه ریشهری

First Friends 3B – Miss Khosravi

Report Sheet Level: FIRST FRIENDS3B Teacher’s Name: FATEMEH KHOSRAVIBOUSHEHRI Day: SATURDAY-WEDNSDAY Time: 5-6 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homwork 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ AHOURA TOFANGCH ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۹ ۹۹ ۲ DANIAL GHASEMI ۱۸ ۲۰ ۱۸ ۲۰ ۱۸ ۹۴ ۳ FATEMEH AHMADIANFAR ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۴ PARSA ZAREI ... بیشتر بخوانید »

First Friends 2A – Miss Mahmoodi

Report Sheet Level: First Friends 2A ———- Teacher’s Name: Miss Mahmoodi Day: Mon – Thur ———– Time: 7-8 ———-Date: NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Dana Yazdan Parast ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰ ۱۰ ۷۰ ۲ Alireza Farid ۱۵ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۴ ۸۴ ۳ Kiarash Abrar ۲۰ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Phonics 3B – Miss Jamshidi

Report Sheet Level: Phonics 3B Teacher’s Name: Haniyeh Jamshidi Day: Sun-Tue Time: 19:00 to 20:00 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Barbod Ahmadi ۲۰ ۲۰ ۱۸ ۱۸ ۱۷ ۹۳ ۲ Parsa Mohammadi ۲۰ ۱۸٫۵ ۲۰ ۲۰ ۱۸ ۹۶٫۵ ۳ Sadena Charkhand ۲۰ ۱۸٫۵ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۹۸٫۵ ۴ ... بیشتر بخوانید »

TOPNOTCH 2B – Mr. Heidari

Report Sheet Level: TOP NOTCH 2B Teacher’s Name: Mr.Heidari Day: Sun.Tues.Thu. Time: 6-9 Day: NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 5% Story Test 5% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Shahriar Jahed Jah ۱۵ ۲۰ ۵ ۵ ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۱۴ ۹۹ ۲ Sheyda Gholami ۱۲ ۱۶ ۳ ۳ ۷ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 1A – Miss Jamali

Report Sheet Level: Family&Friends 1A Teacher’s Name: Miss Jamali Day: 93/12/21 Time: 6-7 Date: Mondays-Thursdays NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Amir Abbas Mohammadian ۱۳ ۱۶ ۱۹ ۲۰ ۱۶٫۵ ۸۴٫۵ ۲ Maryam Mohammadzadeh ۲۰ ۱۶ ۱۹ ۲۰ ۹٫۵ ۸۴٫۵ ۳ Ayda Mohammadzade ۱۸٫۷۵ ۱۶ ۲۰ ۲۰ ۱۸٫۷۵ ۹۳٫۵ ... بیشتر بخوانید »

Fun for Flyers – Miss Jamali

Report Sheet Level: Fun for Flyers B Teacher’s Name: Miss Jamali Day: 93/12/9 Time: 7-8 Date: Saturdays-Wednesdays NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Anahita Bahtooei ۱۶ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۳٫۲۵ ۸۹٫۲۵ ۲ Yalda Esmaeeli ۱۲ ۱۶ ۱۹ ۲۰ ۹ ۷۶ ۳ Parisa Dehdari ۴ ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۱۵٫۲۵ ... بیشتر بخوانید »

Pockets review – Miss Jamali

Report Sheet Level: Pockets review Teacher’s Name: Miss Jamali Day: 93/12/13 Time: 6-7 Date: Saturdays-Wednesdays NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Reyhaneh Barsan ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۱۸ ۱۵ ۹۱ ۲ Abolfazl Niakan ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۹ ۹۸ ۳ Arvin Maroofi ۱۸ ۱۴ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۸۹ ۴ ... بیشتر بخوانید »

Four Corners 2C – Mr. Salimi

Report Sheet Level: Four Corner 2c Teacher’s Name: Salimi Day: Mon. & Thur. NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Reza Sader Pour ۱۷٫۵ ۲۰ ۱۸ ۱۹ ۱۸ ۹۲٫۵ ۲ Aref Jafari Asl ۱۳ ۱۸ ۱۰ ۱۸ ۱۵ ۷۴ ۳ Mohammad Mazyan Poor ۱۹ ۱۶ ۲۰ ۱۹ ۱۸٫۵ ۹۲٫۵ ... بیشتر بخوانید »

Kid’s Box 1A – Miss Jamshidi

Report Sheet Level: Kids Box 1A Teacher’s Name: Haniyeh Jamshidi Day: Sun-Tue NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Amir Hossein Jamiari ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۹٫۲۵ ۹۹٫۲۵ ۲ Mohsen Alamdar ۱۶٫۷۵ ۱۷ ۱۹ ۲۰ ۱۶٫۲۵ ۸۹ ۳ Mohammad Mahde Sheikhsagha ۱۹٫۵ ۲۰ ۱۹ ۱۹٫۵ ۱۹٫۵ ۹۷٫۵ ۴ Mohammad ... بیشتر بخوانید »

افتخاری دیگر برای مجتمع فنی تهران

افتخاری دیگر برای مجتمع فنی تهران

پس از مدتی انتظار، سازمان سنجش و آموزش کشور در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۷ بطور رسمی تاییدیه آزمون ها و مدارک زبان انگلیسی از ISLPR کشور استرالیا را در وب سایت www.sanjesh.org اعلام کرد. این آزمون ها جهت ورود به مقطع دکتری و اخذ پذیرش تحصیلی و شغلی از دیگر کشور ها کاربرد دارد. مجتمع فنی تهران بعنوان تنها نمایندگی ISLPR استرالیا در جنوب ... بیشتر بخوانید »