یکشنبه , ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

بایگانی نویسنده: مرضیه ریشهری

Family and Friends 3C – Miss Khosraviboushehri

Level: Family and Friends 3C Teacher’s Name: Miss Khosraviboushehri Day: Sun. –Tues. Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Ahoura Tofangchi ۱۶ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۴ ۹٫۵ ۹۴٫۵ ۲ Parsa Zareyii ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۳ Kiyavash Hoseinpoor ۲۰ ۱۷ ۲۰ ۱۵ ... بیشتر بخوانید »

Connect 4A – Miss Khosraviboushehri

Level: Connect 4A Teacher’s Name: Miss Khosraviboushehri Day: Sun. –Tues. Time: 7-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Amir Abas Ghayedi ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۶ ۱۲٫۵ ۷٫۵ ۷۶ ۳ Soroosh Mozafari ۱۷ ۲۰ ۲۰ ۹ ۱۲٫۵ ۸٫۵ ۸۷ ۴ Amir Parsa Kolali ۱۰ ۱۸٫۵ ۱۰ ۶ ... بیشتر بخوانید »

Connect 4A – Miss Khosraviboushehri

Level: Connect 4A Teacher’s Name: Miss Khosraviboushehri Day: Sun. –Tues. Time: 7-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Amir Abas Ghayedi ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۶ ۱۲٫۵ ۷٫۵ ۷۶ ۳ Soroosh Mozafari ۱۷ ۲۰ ۲۰ ۹ ۱۲٫۵ ۸٫۵ ۸۷ ۴ Amir Parsa Kolali ۱۰ ۱۸٫۵ ۱۰ ۶ ... بیشتر بخوانید »

Four Corners 2C – Miss Jamshidi

Report Sheet Level: Four Corners 2C Teacher’s Name: Miss Jamshidi Day: Sat. – Wed. Time: 5 – ۷ NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Reza Hoshmand ۱۱ ۱۵ ۱۰ ۱۰ ۱۴ ۶۰ ۲ Mohammad Hosein Nazari ۱۵ ۲۰ ۱۹ ۱۷ ۱۷ ۸۸ ۳ Ali Korebandi ۱۵ ۱۸ ۱۸ ... بیشتر بخوانید »

KET B – Miss Jamshidi

Report Sheet Level: KET B Teacher’s Name: Miss Jamshidi Day: Sun. – Tues. Time: 7 – ۹ NO Name Reading and Writing 50% Listening 25% Speaking 25% Score 100% ۱ Aryana Hasan Hoseini ۳۱ ۱۷ ۲۲ ۷۰ ۲ Hasti Mahmudi ۴۶ ۲۱ ۲۴ ۹۱ ۳ Ayda Mohammad Zadeh ۲۷ ۱۱ ۲۱ ۵۹ ۴ Parmida Javidi ۳۱ ۱۵ ۲۴ ۷۰ ۵ ... بیشتر بخوانید »

Connect 2C – Mrs. Salimiyan

Report Sheet Level: Connect 2C Teacher’s Name: Mrs. Salimiyan Day: Sat. – Wed. Time: 7-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Ariyan Bourjian ۱۵٫۵ ۲۰ ۱۸ ۱۵ ۱۳٫۵ ۸ ۹۰ ۲ Mahdi Hamzeiyan ۱۶ ۲۰ ۱۹ ۱۵ ۱۲ ۹ ۹۱ ۳ Ali Ebrahimi ۱۷ ۱۴ ۱۸ ... بیشتر بخوانید »

AEF ST A – Mr. Safarpor

Report Sheet Level: AEF ST A Teacher’s Name: Mr. Safarpour Day: Sat. – Mon. – Wed. Time: 5 – 6:30 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Class Project 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Abdolreza Najafi ۱۱٫۴ ۲۰ ۸ ۱۰ ۱۴ ۹٫۳۷ ۱۳ ۸۵٫۷۷ ۲ Ariya sanaei Dashti ۱۴٫۵۵ ۲۰ ۱۰ ... بیشتر بخوانید »

AEF ST D – Mr. Pournabi

Report Sheet Level: AEF ST D         Teacher’s Name: Mr. Pournabi Day: Sat. – Mon. – Wed.     Time: 5 – ۷ NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Maryam Borjian ۱۰ ۱۹ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۱ ۱۱٫۵ ۸۱٫۵ ۲ Arman Mahmoudi ۱۲ ۱۶ ۰ ۸ ... بیشتر بخوانید »

FCE 1 – Mr. Jamali

Report Sheet Level: FCE 1 Teacher’s Name: Mr. Jamali Day: Sat. – Mon. – Wed. Time: 6:30 – 8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 15% Class Activity 15% Final Exam 30% Total 100% ۱ Mehrdad Arab ۱۸ ۱۵ ۱۵ ۱۴ ۲۳ ۸۵ ۲ Fateme shamsi ۱۸ ۱۴ ۱۴ ۱۳ ۲۱ ۸۰ ۳ Amir Hosein Bushehri ۱۸ ۱۵ ... بیشتر بخوانید »

اتمام دوره کمپ تیسول

اتمام دوره کمپ تیسول

دوره فشرده تربیت مدرس بین الملی تیسول (TESOL Camp) در روزهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ تیرماه با حضور جمعی از اساتید زبان انگلیسی با موفقیت در این واحد آموزشی برگزار شد. به لطف خداوند و تلاشهای اساتید و مدرسان دوره، تمامی شرکت کنندگان آموزش های خود را با موفقیت به اتمام رساندند. بیشتر بخوانید »