دوشنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۷

بایگانی نویسنده: سجاد فیروزی

Family and Friends ST A – Mrs. Ashouri

Report Sheet Level: Family and Friends ST A     Teacher’s Name: Mrs. Ashour Day: Mon. –Thurs.             Time:8-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Aliashghar Kababizadeh ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۲ Aria Zendehbodi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۹۹ ۳ Mehdi Siaki ۲۰ ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۱۸ ۹۷ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 3B – Mrs. Ashour

Report Sheet Level: Family and Friends 3B     Teacher’s Name: Mrs. Ashour Day: Mon. – Thurs.             Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Mehdi Delsinad ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۹۸ ۲ Ammirreza Razavi Dashti ۱۹ ۱۵ ۱۷ ۱۸ ۱۸ ۸۸ ۳ Alireza Farid ۱۹ ۱۷ ۱۸ ۱۷ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 2D – Mrs. Ashour

Report Sheet Level: Family and Friends 2D     Teacher’s Name: Mrs. Ashour Day: Mon. – Thur.             Time:6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Sina Adibnejad ۲۰ ۱۷ ۱۷ ۱۶ ۲۰ ۹۰ ۲ Ali Ghasemi ۲۰ ۱۷ ۱۹ ۱۶ ۲۰ ۹۲ ۳ Alireza Talebzarei ۲۰ ۱۷ ۱۹ ۱۸ ۲۰ ۹۴ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 2B – Mrs. Ashour

Report Sheet Level: Family and Friends 2B     Teacher’s Name: Mrs. Ashour Day: Sun. –Tues. Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Mohammad Badiee ۲۰ ۱۷ ۱۹ ۱۶ ۲۰ ۹۲ ۲ Mohammadreza Zarbin ۲۰ ۱۸ ۱۷ ۱۷ ۲۰ ۹۲ ۳ Shayan Khosravi ۱۹ ۱۸ ۲۰ ۱۶ ۱۸ ۹۱ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 4A – Miss Khosraviboushehri

Level: Family and Friends 4A Teacher’s Name: Miss Khosraviboushehri Day: Mon. – Wed. Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Sania Faraji ۱۵ ۲۰ ۵ ۹ ۰ ۰ ۴۹ ۲ Fatemeh Ahmadianfar ۱۶ ۲۰ ۱۴ ۹ ۱۳ ۷ ۷۹ ۳ Anita Akabarian ۱۵ ۲۰ ۵ ... بیشتر بخوانید »

Phonics 2B – Miss Farrehi

Report Sheet Level: Phonics 2B Teacher’s Name: Miss Farrehi Day: Sat. – Wed. Time: 5 – 6 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Mehdi Hosseini ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۹۵ ۲ Amirreza Taghavi ۱۹ ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۹۸ ۳ Parsa Esmaeel Pour ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 1D – Miss Farrehi

Report Sheet Level: Family and Friends 1D Teacher’s Name: Miss Farrehi Day: Sat. – Wed. Time: 6 – 7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Alireza Hajebzade ۱۶ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۳ ۸ ۹۲ ۲ Abolfazl Hashemi ۱۹٫۷۵ ۲۰ ۱۹ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۹۸٫۷۵ ۳ Amirhossein ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 1D – Miss Farrehi

Report Sheet Level: Family and Friends 1D Teacher’s Name: Miss Farrehi Day: Sat. – Wed. Time: 7 – 8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Danial Zamani ۱۶ ۱۷ ۲۰ ۱۴ ۱۲ ۶ ۸۵ ۲ Parham Rezaie ۱۶٫۵۰ ۲۰ ۱۹ ۱۴ ۱۲ ۹ ۹۰٫۵۰ ۳ Adnan ... بیشتر بخوانید »

برگزاری کارگاه برنامه نویسی SCRATCH  گروه کودک و نوجوان

برگزاری کارگاه برنامه نویسی SCRATCH گروه کودک و نوجوان

امروزه با توجه به گسترش روز افزون گستره مشاغل بویژه در حوزه تجارت الکترونیک، نیاز جامعه به افراد دارای مهارت رو به افزایش است. این واحد آموزشی ،با در نظر گرفتن این موضوع که در این حوزه برای گروه کودک و نوجوان کمبود محتوای مناسب و حرفه ای احساس می شود،اقدام به یرگزاری کارگاه رایگان آموزشی نرم افزار SCRATCH  نمود که ... بیشتر بخوانید »

AEF 4A – Mr. Jamali

Report Sheet Level: AEF 4A Teacher’s Name: Mr. Jamali Day: Sat. – Mon. – Wed. Time: 6:30 – 8 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Maryam Fakharzade ۱۳٫۵ ۲۰ ۹ ۱۰ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۹۱٫۵ ۲ Zeynab Tarazouei ۱۴ ۱۷ ۸ ۹ ۱۳٫۵ ... بیشتر بخوانید »