دوشنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۷

بایگانی نویسنده: سجاد فیروزی

Exam for Movers – Miss khosravani

Children & Teenagers Report Sheet Level: Exam for Movers Teacher’s Name: Miss khosravani Day: sun &tue Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Homa Jokar ۱۹ ۱۹ ۲۰ ۱۵ ۱۳ ۱۰ ۹۶ ۲ Sarina Hajebi ۱۷ ۲۰ ۱۸ ۱۵ ۱۱ ۱۰ ۹۱ ۳ Najmeh Nemati ... بیشتر بخوانید »

family 1 c – Miss khosravani

Children & Teenagers Report Sheet Level: family 1 c Teacher’s Name: Miss khosravani Day: Mon &Thu Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Ali asghar Kababizadeh ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۲ Arya Mansouri ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۵ ۱۱ ۱۰ ۹۰ ۳ Mohammad ... بیشتر بخوانید »

family 1B – miss Iji

Report Sheet Level: family 1B Teacher’s Name: miss Iji Day: sun – tue Time: 8 – 9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Sarina Mobarezi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۲ Maryam Jokar ۲۰ ۲۰ ۱۹ ۱۳ ۱۵ ۹ ۹۶ ۳ Mobina Ghaedi ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

family 2A – miss Iji

Report Sheet Level: family 2A Teacher’s Name: miss Iji Day: sun – tue Time: 7 – 8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Sepideh Hekmat ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۲ Fatemeh Dustdar ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۳ Masoumeh Ahmadhosseini ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Phonics 4B – miss Iji

Report Sheet Level: Phonics 4B Teacher’s Name: miss Iji Day: sun – tue Time: 6 – 7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Fatemeh Abdollahi fard ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۲ Katayoon Avazpour ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۳     ... بیشتر بخوانید »

connect 4 C – Miss obidi

Children & Teenagers Report Sheet Level: connect 4 C Teacher’s Name: Miss obidi Day: Time: NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Amir parsa Kololi ۱۴ ۱۸ ۱۸ ۱۵ ۱۰ ۸ ۸۳ ۲ Mehdi Hamzeiyan ۱۷ ۲۰ ۲۰ ۱۴ ۱۳ ۹ ۹۳ ۳ Mojtaba Khabarkhosh ۱۳ ۱۰ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 3B – Miss Obeydi

Children & Teenagers Report Sheet Level: Family and Friends 3B Teacher’s Name: Miss Obeydi Day: Sun.-Tue. Time: 6-7 pm NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Shayan Shirkani ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۲ Mohammadreza Zarbin ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۹۹ ۳ Mohammad ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 2D – Maryam Fakharzade

Children & Teenagers Report Sheet Level: Family and Friends 2D Teacher’s Name: Maryam Fakharzade Day: Sun.Tue Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Parsa Mohammadi ۱۷٫۵ ۱۹ ۱۸٫۵ ۱۵ ۱۱ ۸ ۸۹ ۲ Barbod Ahmadi ۱۴٫۵ ۱۸ ۱۵ ۱۰ ۱۰ ۷ ۷۴٫۵ ۳ Mani Moradpour ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 2B – Maryam Fakharzade

Children & Teenagers Report Sheet Level: Family and Friends 2B Teacher’s Name: Maryam Fakharzade Day: Sun.Tue Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Mojtaba Behzadi ۱۳٫۵ ۱۸ ۱۶ ۱۴ ۱۴٫۵ ۹ ۸۵ ۲ Ali Rasti ۱۰٫۵ ۱۷ ۱۴ ۱۲ ۰ ۷ ۶۰٫۵ ۳     ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 1B – Maryam Fakharzade

Children & Teenagers Report Sheet Level: Family and Friends 1B Teacher’s Name: Maryam Fakharzade Day: Sun.Tue : 8-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Hossein Jokar ۹٫۵ ۲۰ ۱۳ ۱۲ ۷ ۷ ۶۸٫۵ ۲ Mehdi Khoshghalb ۱۶ ۲۰ ۱۸ ۱۴ ۱۲ ۱۰ ۹۰ ۳ Ali Abadi ... بیشتر بخوانید »