جمعه , ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

بایگانی نویسنده: سجاد فیروزی

Pockets 3A – Miss Iji

Report Sheet Level: Pockets 3A Teacher’s Name: Miss Iji Day: Sat. – Wed. Time: 7 – 8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Arad Danaeifar ۲۰ ۱۸ ۱۸ ۱۵ ۱۵ ۹ ۹۵ ۲ Mazyar Lavari ۱۸ ۱۹ ۱۸ ۱۵ ۱۵ ۹ ۹۴ ۳ Mahya Zendehboudi ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 1D – Miss Iji

Report Sheet Level: Family and Friends 1D Teacher’s Name: Miss Iji Day: Sat. – Wed. Time: 8 – 9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Fatemeh Behzadi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۹ ۹۹ ۲ Heliya Zare amouei ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۴٫۵ ۱۵ ۷ ۹۶٫۵ ۳ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 1B – Mrs. Ashouri

Report Sheet Level: Family and Friends 1B     Teacher’s Name: Mrs. Ashouri Day: Sun. – Tues.            Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Erfan Ganji ۱۹ ۱۵ ۱۵ ۱۴ ۱۷ ۸۰ ۳ Rayn Tofani ۲۰ ۱۷ ۱۹ ۱۶ ۲۰ ۹۲ ۴ Alireza Tangestanipoor ۲۰ ۱۸ ۱۸ ۱۷ ۲۰ ۹۵ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends C – Mrs. Ashouri

Report Sheet Level: Family and Friends C     Teacher’s Name: Mrs. Ashouri Day: Sun. – Tues.             Time: ۸-۹ NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Mojtaba Behzadi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۹۹ ۲ Parsa Tabaroki ۲۰ ۱۷ ۱۸ ۱۷ ۲۰ ۹۲ ۳ Sina Bahraini ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 3A – Mrs. Ashouri

Report Sheet Level: Family and Friends 3A     Teacher’s Name: Mrs. Ashouri Day: Mon. – Thurs.             Time: ۷-۸ NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Mehdi Delsinad ۲۰ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۲۰ ۹۱ ۲ Ammirreza Razavi Dashti ۱۹ ۱۵ ۱۷ ۱۷ ۲۰ ۸۸ ۳ Alireza Farid ۱۹ ۱۴ ۱۸ ۱۶ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 2C – Mrs. Ashour

Report Sheet Level: Family and Friends 2C      Teacher’s Name: Mrs. Ashour Day: Mon. – Thurs.             Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Sina Adibnejad ۱۸ ۱۶ ۱۷ ۱۵ ۱۹ ۸۵ ۲ Ali Ghasemi ۲۰ ۱۶ ۱۹ ۱۴ ۲۰ ۸۹ ۳ Alireza Talebzarei ۲۰ ۱۶ ۱۹ ۱۵ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 2A – Mrs. Ashouri

Report Sheet Level: Family and Friends 2A     Teacher’s Name: Mrs. Ashouri Day: Sun. –Tues.             Time: ۶-۷ NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Mohammad Badiee ۲۰ ۱۷ ۱۹ ۱۵ ۱۹ ۹۰ ۲ Mohammadreza Zarbin ۲۰ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۲۰ ۹۱ ۳ shayan Khosravi ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۱۶ ۱۹ ۹۴ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 3A – Mrs. Fazeli

Report Sheet Level: Family and Friends 3A Teacher’s Name: Mrs. Fazeli Day: Sun-Tue Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Setayesh Zalakian ۱۹٫۵ ۱۸ ۲۰ ۱۴ ۱۵ ۱۰ ۹۶٫۵ ۲ Sadena Charkhand ۱۶٫۵ ۱۹ ۲۰ ۱۴ ۱۱ ۱۰ ۹۰٫۵ ۳ Sarina Heydari ۱۹ ۲۰ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

پایان آزمون رسمی بین المللی دانشگاه کمبریج انگلستان + عکس

پایان آزمون رسمی بین المللی دانشگاه کمبریج انگلستان + عکس

به لطف خداوند و کار گروهی و منظم تیم آموزشی مجتمع فنی تهران واحد بوشهر، آزمون بین المللی زبان انگلیسی از دانشگاه کمبریج انگلستان تحت نظارت نمایندگان آن دانشگاه در استان بوشهر برای ششمین سال متوالی برگزار گردید. این آزمون رده سنی کودک و نوجوان را در برمیگرفت که مناسب افراد سنین ۱۰ تا ۱۶ سال است. شایان ذکر است ... بیشتر بخوانید »

AEF 1B – Mr. Jamali

Report Sheet Level: AEF 1B Teacher’s Name: Mr. Jamali Day: Sun. – Tues. – Thurs. Time: 5 – 6:30 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Faride Mardani ۱۴ ۱۹ ۹ ۹ ۱۲ ۱۳٫۵ ۱۲ ۸۸٫۵ ۲ Sanaz Heydarpour ۱۳ ۱۹ ۹ ۹ ۱۱ ... بیشتر بخوانید »