چهارشنبه , ۱ آذر ۱۳۹۶

بایگانی نویسنده: سجاد فیروزی

افتخاری دیگر برای مجتمع فنی تهران

افتخاری دیگر برای مجتمع فنی تهران

پس از مدتی انتظار، سازمان سنجش و آموزش کشور در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۷ بطور رسمی تاییدیه آزمون ها و مدارک زبان انگلیسی از ISLPR کشور استرالیا را در وب سایت www.sanjesh.org اعلام کرد. این آزمون ها جهت ورود به مقطع دکتری و اخذ پذیرش تحصیلی و شغلی از دیگر کشور ها کاربرد دارد. مجتمع فنی تهران بعنوان تنها نمایندگی ISLPR استرالیا در جنوب ... بیشتر بخوانید »

Fun for Flyers – Miss Jamali

Report Sheet Level: Fun for Flyers B Teacher’s Name: Miss Jamali Time: 7-8 Date: Saturdasy-Wednesdays NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Anahita Bahtooei ۱۶ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۳٫۲۵ ۸۹٫۲۵ ۲ Yalda Esmaeeli ۱۲ ۱۶ ۱۹ ۲۰ ۹ ۷۶ ۳ Parisa Dehdari ۴ ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۱۵٫۲۵ ۷۸٫۲۵ ۴ ... بیشتر بخوانید »

TopNotch 1B – Miss Mahmodpor

Report Sheet Level: TopNotch 1B ———-Teacher’s Name: Miss Mahmodpor Time: 3-6 ———-Day: Sat-Mon-Wed NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 5% Story Test 5% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Mojtaba Golandamzade ۱۲٫۷۵ ۱۹٫۷۵ ۴٫۷۵ ۴ ۱۰ ۷ ۱۲٫۵ ۱۱ ۸۱٫۷۵ ۲ Fereshte Neamatifard ۱۲ ۱۹ ۴٫۵ ۳٫۷۵ ۱۰ ۷ ۱۳٫۵ ... بیشتر بخوانید »

Story Fun for Starters A – Miss Jamali

Report Sheet Level: Story Fun for Starter Teacher’s Name: Miss Jamali Time: 8-9 Date: Saturdays-Wednesdays NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Hanieh Sheikh sagha ۶ ۱۴ ۲۰ ۱۷ ۱۲٫۵ ۶۹٫۵ ۲ Saghar Jamali ۲ ۱۶ ۱۷ ۱۶ ۱۱ ۶۲ ۳ Parnian Sangoori ۹٫۲۵ ۱۴ ۲۰ ۲۰ ۱۷٫۲۵ ۸۰٫۵ ... بیشتر بخوانید »

چارت آموزشی جوانان

چارت آموزشی جوانان

بطور کلی مراحل آموزش زبان انگلیسی در مجتمع فنی تهران بر اساس رده های سنی افراد تعریف میشوند. بدینمنظور چارت آموزشی رده سنی جوانان برای افراد ۱۴ تا ۱۷ سال تعریف شده است که با بهره گیری از ترکیبی از کتب Four Corners، American English File 2nd Editionو دوره های آمادگی آزمونهای دانشگاه کمبریج انگلستان نتیجه ای مطلوب و در ... بیشتر بخوانید »

Summit 2B – Mrs. Daliri

Report Sheet Level: Summit 2B Teacher’s Name: Daliri Day: Sun – Tues – Thur Time:18-21 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 5% Story Test 5% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Amin Bolkheyr ۱۰٫۵۴ ۱۹٫۵ ۴٫۵ ۴٫۵ ۹٫۵ ۱۵ ۱۲٫۵ ۱۴٫۵ ۹۰٫۵۴ ۲ Fatemeh Khosravi ۱۴٫۲۲ ۱۹٫۵ ۵ ۵ ۱۰ ... بیشتر بخوانید »

Connect 1A – Miss Jamshidi

Report Sheet Level: Connect 1A Teacher’s Name: Haniyeh Jamshidi Day: Sun-Tue Time: 16:00 to 18:00 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ MohammadHossein Mansuri ۱۰٫۵ ۱۸ ۱۹ ۱۸ ۸٫۵ ۷۴ ۲ Ali Salari ۱۹٫۵ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۹٫۲۵ ۹۸٫۷۵ ۳ Parsa Puryousef ۱۸ ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۱۹٫۷۵ ۹۵٫۷۵ ۴ ... بیشتر بخوانید »

First Friends 3A – Miss Farrehi

Report Sheet Level: First Friends 3A Teacher’s Name: Miss Farrehi Day: Sundays & Tuesdays Time: 6:00 – ۷:۰۰ NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Arad Garmesiry ۱۸ ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۹۶ ۲ Mina Nik Nia ۱۶ ۱۸ ۱۷ ۱۸ ۱۸ ۸۷ ۳ Mehdi Mohandesi ۱۸ ۱۸ ۱۷ ... بیشتر بخوانید »

Four Corners 2D – Mr.Salimi

Report Sheet Level: Four Corners 2d Teacher’s Name: Salimi Day: Mon. & Thur. Time: 19-21 Date: NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Hamid Hafezi ۱۶٫۵ ۴ ۰ ۵ ۱۶٫۸ ۴۲٫۳ ۲ Amir Jamali ۱۴٫۴ ۲۰ ۱۴ ۱۸ ۱۶٫۸ ۸۳٫۲ ۳ Mohammad Mozafari ۱۸٫۳ ۱۶ ۱۲ ۲۰ ۲۰ ۸۶٫۳ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends Starters A

Report Sheet Level: Family and Friends Starter(A) Teacher’s Name: Azadeh/Mallaki Day: ———–Time: ———-Date: NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Home Work 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Laya Aran ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۲ Setareh Rostami ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۳ Melika Jafarzadeh ۲۰ ۱۷ ۱۶ ۱۸ ۲۰ ۹۱ ۴ Ayda ... بیشتر بخوانید »