یکشنبه , ۲۵ آذر ۱۳۹۷

رباتیک بزرگسالان

رباتیک

رباتیک

از آنجا که روباتیک بخشهای مختلفی شامل مکانیک ، الکترونیک ،کنترل،نرم افزار و…را شامل می شود، امروزه به عنوان یکی از معیارهای پیشرفته بودن یک کشور در نظر گرفته می شود؛ به همین دلیل برای جامعه ای که پیشرفت در فناوریهای جدید را هدف خود قرار داده است،آشنایی دانش آموزان ودانشجویان با این مبحث ضروری به نظر می رسدوالبته فراهم ... بیشتر بخوانید »