یکشنبه , ۲۵ آذر ۱۳۹۷

معرفی اساتید

مدرسین دپارتمان فنی مهندسی و ICT

مدرسین دپارتمان فنی مهندسی و ICT

همیشه یکی از دغدغه های مجتمع فنی تهران استفاده از اساتید متخصص و به روز بوده تا بتواند بهترین کیفیت را برای دانشجویان خود رقم بزند. و در حال حاضر همکاران و مدرسانی داریم که مطمئن هستیم از هر جهت در تخصص خود از بهترین ها هستند. مدرسین و متخصصین ما در دپارتمان فنی مهندسی و  ICT:     بیشتر بخوانید »