دوشنبه , ۲۶ آذر ۱۳۹۷

MCSE 2012 – MCITP 2008

آموزش Comptia Network+ i

آموزش Comptia Network+ i

بیشتر بخوانید »

شروع دوره NETWORK + I

شروع دوره NETWORK + I

شروع دوره : سه شنبه ۹۵/۴/۲۹ ساعت : ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ بیشتر بخوانید »

ثبت نام Network+I

ثبت نام Network+I

زمان : یکیشنه و سه شنبه ساعت : ۱۳:۳۰ – ۲۱:۰۰ بیشتر بخوانید »

ثبت نام دوره های میکروتیک

ثبت نام دوره های میکروتیک

بیشتر بخوانید »

جدول زمانبندی شروع دوره های شبکه

ردیف نام دوره طول دوره روز برگزاری ساعت برگزاری شهریه (تومان) شروع دوره ۱ Network+ ۳۰ ساعت شنبه و دوشنبه ۱۸- ۱۵ ۱۹۰۰۰۰ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ ۲ CCNA ۵۰ ساعت یکشنبه وسه شنبه ۲۱- ۱۸ ۴۹۰۰۰۰ ۰۶/۰۲/۱۳۹۴ ۳ Windows 7 ۵۰ ساعت یکشنبه وسه شنبه ۲۱- ۱۸ ۳۷۰۰۰۰ ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ ۴ Windows Server 2008 ۴۲ ساعت چهارشنبه ۲۱- ۱۸ ۲۹۰۰۰۰ ۰۹/۰۲/۱۳۹۴ بیشتر بخوانید »

MCSE 2012 (Microsoft Certified Solutions Expert)

MCSE 2012 (Microsoft Certified Solutions Expert)

MCSE 2012 ردیف نام دوره مدت (ساعت) کد پیش نیاز شهریه (ریال) ۱ Network + (I) ۳۰ ۱۳۱۲۱۲۱۲۵ آشنایی با کامپیوتر ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲ Windows 8 (70-687) ۶۰ ۱۳۱۶۱۹۱۲۷ ۱۳۱۲۱۲۱۲۵ ۴,۷۰۰,۰۰۰ ۳ Windows Server 2012 (70-410) ۵۴ ۱۳۱۶۱۹۱۲۸ ۱۳۱۶۱۹۱۲۷ ۴,۹۰۰,۰۰۰ ۴ Administrating Windows Server 2012 (70-411) ۶۰ ۱۳۱۶۱۹۱۲۹ ۱۳۱۶۱۹۱۲۸ ۵,۳۰۰,۰۰۰ ۵ Configuring Advanced Windows Server 2012 (70-412) ۴۵ ۱۳۱۶۱۹۱۳۰ ۱۳۱۶۱۹۱۲۹ ۴,۴۶۰,۰۰۰ ... بیشتر بخوانید »