چهارشنبه , ۳ بهمن ۱۳۹۷

بایگانی/آرشیو ماهانه: اسفند ۱۳۹۳

It how I being trained to prevent the spread of infections and

He had strict ideas of right and wrong, and verbal attacks were everyday occurrences. Betsy learned that her best method of surviving childhood was to follow all the rules and be as invisible as possible. Many years later, after much healing, she was able to toast her father by saying, “Thank you dad for showing me so many things NOT ... بیشتر بخوانید »

First Friends 3A – Miss Khosravi

Report Sheet Level: FIRST FRIENDS 3A Teacher’s Name: FATEMEH KHOSRAVIBOUSHEHRI Day: SATURDAY-WEDNSDAY Time: 4.30-6 Date:1393/11/25 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ AHOURA TOFANGCHI ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۹ ۹۸ ۲ DANIAL GHASEMI ۱۷ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۸ ۹۵ ۳ FATEMEH AHMADIANFAR ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۴ ... بیشتر بخوانید »

Kid’s Box 1C – Miss Khosravi

Report Sheet Level: kid’s box1c Teacher’s Name: Fatemeh khosraviboushehri Day: Saturday- wednsday Time: 6-7 Date:1393/11/8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Benyamin Evazi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۲ Negin Moazfari ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۳ Soroush Mozafari ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۹ ۹۹ ۴ ... بیشتر بخوانید »

Family Friends 1C –Miss Khosravi

Report Sheet Level: FAMILY FRIENDS1C Teacher’s Name:FATEMEH KHOSRAVIBOUSHEHRI Day: SUNDAY-TUESDAY Time: 5-6 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ ZAHRA HASHEMI ۱۸ ۲۰ ۱۸ ۱۸ ۱۷ ۹۱ ۲ MELIKA MOTAMEDI ۱۶ ۲۰ ۱۸ ۱۸ ۱۵ ۸۷ ۳ ROUZBEH HAGHPARAST ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۴ MANI EBRAHIMI ۱۹ ... بیشتر بخوانید »

مجتمع فنی تهران سال خوبی را برای شما آرزومند است.

مجتمع فنی تهران سال خوبی را برای شما آرزومند است.

فرا رسیدن سال نو همیشه نوید بخش افکار نو، کردار نو و تصمیم های نو برای آینده است.   آینده ای که همه امید داریم بهتر از گذشته باشد. در سال نو، ۳۶۵ روز سلامتی، شادی، پیروزی،  مهر و دوستی و عشق را برای شما آرزومندیم. بیشتر بخوانید »

دنیای رنگین کودکان در نوروز

دنیای رنگین کودکان در نوروز

دنیای رنگین کودکان در نوروز هر کشور و هر فرهنگ‌ آداب‌ و رسوم‌ و سنت هایی‌ با قدمت‌ تاریخی‌ دارد که‌ از نسلی‌ به‌ نسل‌ دیگر انتقال‌ یافته‌ است. این‌ آداب‌ و سنن‌ بسیار معنا دارند و به‌ بیانی‌ وجه‌ مشترک‌ افراد یک‌ مرز و بوم‌ را تشکیل‌ می‌ دهند. بخشی‌ از این‌ سنت ها هویت‌ ملی‌ یک‌ قوم‌اند و ... بیشتر بخوانید »

Four Corners 2B – Mr. Salimi

Report Sheet Level: Four Corners 2B Teacher’s Name:Salimi Day: Sat. Tues. Time:4-6 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Sanaz Hajebi ۱۴ ۱۶ ۲۰ ۲۰ ۱۱ ۸۱ ۲ A.H.Heydari ۱۸ ۱۶ ۱۴ ۱۸ ۱۶٫۵ ۸۲٫۵ ۳ A.H.Karimi – ۱۶ ۱۸ ۱۶ – ۵۰ ۴ A.H.Talaii ۱۳ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ... بیشتر بخوانید »

Let me tell you, this bunless burger tasted like the juiciest

The world trade order, whatever its limitations, has already been weakened by Mr. Trump’s hostile America First agenda. President is destroying faith in American leadership, revealing the United States an unreliable partner, whether it be at the WTO, the North American free trade agreement, the Paris climate accord, the Trans Pacific Partnership or other forums. You’re right, she’s wrong plain ... بیشتر بخوانید »

Four Corners 2C – Miss Mallaki

Report Sheet Level four Corners 2( c ) Teacher’s Name: Azadeh Mallaki Day: ———–Time: ———-Day: NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 5% Story Test 5% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Ali Amoee ۱۲ ۱۶ ۳٫۵ ۴ ۸ ۱۳ ۱۲ ۱۳ ۸۱٫۵ ۲ Amir Hossien Bayati ۱۵ ۲۰ ۵ ۵ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends Starters C – Miss Jamali

Report Sheet Level: Family and Friends Starter C Teacher’s Name: Miss Jamali Day: 93/12/18 Time: 6-7 Date: Monday-Thursday NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Amir abbas Mohammadian ۱۸ ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۱۶ ۹۲ ۲ Maryam Mohammadzadeh ۱۷ ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۱۷ ۹۲ ۳ Ayda Mohammadzadeh ۲۰ ۱۸ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »