چهارشنبه , ۳ بهمن ۱۳۹۷

بایگانی/آرشیو ماهانه: خرداد ۱۳۹۴

Four Corners 2C – Mrs. Zanganeh

Report Sheet Level: Four Corners 2C Teacher’s Name: Mrs. Zanganeh Day: Sat – Wed Time:4-6 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homwork 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Sanaz habibi ۱۶ ۱۸ ۲۰ ۱۸ ۱۸ ۹۰ ۲ Amir hassan karimi ۱۸ ۱۵ ۱۵ ۱۴ ۱۸ ۸۰ ۳ Mohammad reza ahmadzadeh ۱۵ ۱۸ ۲۰ ۱۹ ۱۷ ... بیشتر بخوانید »

FCE B – Mr. Firoozi

Report Sheet Level: FCE B Teacher’s Name: Mr. Firoozi Day: Sat – Wed Time: 6 – 9 NO Name Oral Exam 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Erfan Zangeneh ۱۲ ۱۵ ۱۴ ۱۴ ۱۵ ۷۰ ۲ Mohammad Reza Norozi ۱۰ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۳ ۶۵ ۳ Saman Taheri ۱۶ ۱۵ ۱۴ ... بیشتر بخوانید »

تاریخ دقیق برگزاری دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی معماری(طراحی و نظارت) تعیین شد

تاریخ برگزاری دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی معماری سال ۹۴ مجتمع فنی تهران واحد بوشهر مشخص گردید. لازم به ذکر است مدرس هر دو دوره دکتر رحمانی از تهران می باشند. ۱ نظام مهندسی معماری طراحی ۳۲ ساعت پنجشنبه ها ۴ و ۱۸ و ۲۵ تیرماه و شنبه ۲۷ تیرماه ۲ نظام مهندسی معماری نظارت و اجرا ۳۰ ساعت ... بیشتر بخوانید »

Story Fun for Starters A – Miss Khosravi

Report Sheet Level: story fun for startersA Teacher’s Name: Miss KHOSRAVIBOUSHEHRI Day: SATURDAY-WEDNSDAY Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homwork 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ BENYAMIN MOMENI ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۸ ۹۸ ۲ NEGIN MOZAFARI ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۳ SOROUSH MOZAFARI ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۴ ... بیشتر بخوانید »

Fundamentals B – Mr. Pournabi

Report Sheet Level: Fundamentals B            Teacher’s Name: Mahmoud Pournabi Day: Sun – Tues – Thur        Time: 18:00 – ۲۱:۰۰ NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 5% Story Test 5% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Mahdiye Papari ۱۴٫۵ ۱۸ ۴٫۲۵ ۴٫۵ ۹٫۵ ۱۴٫۵ ۱۴ ۱۴ ۹۳٫۲۵ ۲ Soulmaz Rezazadegan ۱۴٫۲۵ ۱۸ ۴٫۲۵ ... بیشتر بخوانید »

چارت آموزشی خردسالان

بیشتر بخوانید »

Family Starters B – Miss Farrehi

Report Sheet Level: Family Starter B Teacher’s Name: Miss Farrehi Day: Sundays & Tuesdays Time: 7:00 – ۸:۰۰ NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ رضوان جمهیری ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۶ ۹۶ ۲ آیدا زنده بودی ۱۵٫۵۰ ۱۸ ۲۰ ۱۹ ۱۵٫۵۰ ۹۰ ۳ ملیکا جعفر زاده ۲۰ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Kid’s Box 1A – Miss Khosravi Boushehri

Report Sheet Level: kid’s box1A Teacher’s Name: Miss KHOSRAVIBOUSHEHRI Day: Sunday-Tuesday Time: 5-6 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homwork 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ ZAHRA HASHEMI ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۸ ۱۸ ۹۶ ۲ MELIKA MOTAMEDI ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۱۸ ۱۸٫۵ ۹۵٫۵ ۳ MANI EBRAHIMI ۲۰ ۲۰ ۱۸ ۲۰ ۱۸٫۵ ۹۶٫۵ ۴ MOHEBALI GHARIBI ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 2A – Miss Rabie

Report Sheet Level: Family & Friends 2A Teacher’s Name: Miss Rabie Day: Sun – Wed Time: 6-7 pm NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homwork 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Maral Gharibi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۲ Elina Danaei fard ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۳ Arman Makarian ۲۰ ۲۰ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Pockets 1 A – Miss Mohammadi

Report Sheet Level: Pockets1A Teacher’s Name: Miss Mohammadi Day: Mondays- Thursdays Time: 5-6 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homwork 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Roza khoshniyat ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۲ Yasna poorhadi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۳ Mohammadali hooshmand ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۸ ۹۸ ۴ Parnian Dehghani ... بیشتر بخوانید »