یکشنبه , ۲۵ آذر ۱۳۹۷

بایگانی/آرشیو ماهانه: شهریور ۱۳۹۴

TOP NOTCH 3A – Mrs. Daliri

Report Sheet Level: TOP NOTCH 3A Teacher’s Name: Mrs. Daliri Time:18-21 Day: Sun – Tues – Thurs NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 5% Story Test 5% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Ali Khademi  ۱۳٫۱۸  ۱۸  ۷  ۱۹ ۲ Mahboubeh Najafi ۱۳/۶۰ ۱۹ ۴ ۴/۵ ۹٫۵ ۱۹ ۱۲/۷۵ ۱۴/۲۵ ... بیشتر بخوانید »

TOP NOTCH 1B

Report Sheet Level: TOP NOTCH 1B Teacher’s Name: Mr. Ehsani Day: Sun – Tues – Thurs Time: 6-9 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 5% Story Test 5% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Pouria Sharifi ۱۳ ۱۷ ۴ ۴ ۸ ۱۳ ۱۴ ۱۴ ۸۷ ۲ Shahrzad Shamsi ۱۲ ۱۸ ... بیشتر بخوانید »

Fundamentals A – Mr. Monfared

Report Sheet Level: Fundamentals A Teacher’s Name: Mr. Monfared Day: Sundays/Tuesdays/Thursdays Time: 3_6 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 5% Story Test 5% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Morteza Soleymani ۷٫۵ ۱۶ ۴ ۴ ۷ ۱۱ ۸٫۷۵ ۸ ۶۶٫۲۵ ۲ Milad Soleymani ۱۲٫۵ ۱۷ ۵ ۵ ۷ ۱۳ ۱۳٫۷۵ ... بیشتر بخوانید »

Connect 2C – Miss Khosravi

Report Sheet Level: Connect 2C Teacher’s Name: Miss KHOSRAVI Day: SATURDAYS-WEDNSDAYS Time: 6-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homwork 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ YALDA ESMAILI ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۹۵ ۲ ANAHITA BAHTOOI ۱۸ ۱۸ ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۹۵ ۳ ZAHRA FARSI ۱۹ ۱۸ ۲۰ ۱۹ ۱۹ ۹۵ ۴ MAHSA MAHINI ... بیشتر بخوانید »

Four Corners 3C – Mr. Salimi

Report Sheet Level: Four Corners 3C Teacher’s Name: Mr. Salimi Day: Sun. & Tues. Time: 19-21 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Amir Jamali ۱۵ ۱۸ ۴ ۱۴ ۱۲٫۵ ۶۳٫۵ ۲ M.R.Keshavarz – ۲۰ ۱۰ ۱۷ – ۴۷ ۳ Ahmad Poladiyan ۱۷ ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۱۶٫۵ ۹۱٫۵ ۴ ... بیشتر بخوانید »

Four Corners 1A – Miss Jamali

Report Sheet Level: Fourcourners 1A Teacher’s Name: Miss Jamali Time: 7-9 Date: Mondays – Thursdays NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Mohammad Amin dehghani ۱۱٫۵ ۱۴ ۱۱ ۱۰ ۱۰٫۵ ۵۷ ۲ Mohammad Mehdi shah hoseini ۱۸٫۵ ۱۶ ۱۲ ۱۸ ۱۹٫۵ ۸۴٫۵ ۳ Mojtaba Kabgania ۱۲ ۱۴ ۱۲ ۱۶ ... بیشتر بخوانید »

Connect 1B – Mr .Ehsani

Report Sheet Level: Connect 1B Teacher’s Name: Mr. Ehsani Day: Sat – Wed Time: 5-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homwork 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Ali fioz ۱۷ ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۱۸ ۹۴ ۲ Mohammad Hossein Nazzari ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۸ ۹۶ ۳               ۴ ... بیشتر بخوانید »

Fundamentals A – Mr. Monfared

Report Sheet Level: Fun A Teacher’s Name: Mr. Monfared Day: Sat –Mon – Wed Time: 6_9 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 5% Story Test 5% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Reza Baziari ۱۲ ۱۹ ۵ ۵ ۹ ۱۴ ۱۳٫۷۵ ۱۲٫۷۵ ۹۰٫۵ ۲ Marjan Yeganeh ۹ ۱۸ ۴ ۴ ... بیشتر بخوانید »

جدول زمانبندی دوره های آماده برگزاری پاییز ۱۳۹۴

دپارتمان IT کودک و نوجوان نام دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع ICDL 1 پنجشنبه ۱۱ – ۰۹ ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ ICDL 2 پنجشنبه ۱۳ – ۱۱ ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ ICDL 2 پنجشنبه ۱۱ – ۰۹ ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ EKids پنجشنبه ۱۳ – ۱۱ ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ بیشتر بخوانید »

جدول زمانبندی دوره های آماده برگزاری

دپارتمان ICT نام دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع برنامه نویسی- #C شنبه – چهارشنبه ۱۸ – ۱۵ ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ + Network شنبه – دوشنبه ۲۱ – ۱۸ ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ Application Infra Structure اعلام می شود اعلام می شود اعلام می شود Windows Server 2012 اعلام می شود اعلام می شود اعلام می شود Autocad  دو بعدی شنبه – چهارشنبه ۲۱ ... بیشتر بخوانید »