یکشنبه , ۲۵ آذر ۱۳۹۷

بایگانی/آرشیو ماهانه: آبان ۱۳۹۴

AEF starter C – Miss Jamshidi

Report Sheet Level: AEF ST C Teacher’s Name: Miss Jamshidi Day: Sat – Mon – Wed Time: 16:00 to 18:00 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 20% Oral 15% Total 100% ۱ Soroor Mehrparvar ۶٫۵ ۱۸٫۵ ۱۰ ۱۵ ۱۹٫۲۵ ۱۴ ۸۳٫۲۵ ۲ Zahra SamSami ۱۲٫۷۵ ۱۸٫۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۱۵ ۹۱٫۲۵ ۳ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends Starters B – Miss Kiyani

Report Sheet Level: Family and Friends Starters B Teacher’s Name: Miss Kiyani Day: Sun – Tues Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Mehdi Mohandesi ۱۸ ۱۸ ۱۶ ۱۹ ۱۹ ۹۰ ۲ Abolfazl Hajipoor ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۳ Navid Zendehbad ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Connect 3A – Miss Khosravi

Report Sheet Level: Connect 3A Teacher’s Name: Miss KHOSRAVIBOUSHEHRI Day: SATURDAY-WEDNSDAY Time: 6-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homweork 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ YALDA ESMAILI ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۸ ۹۶ ۲ ANAHITA BAHTOOI ۱۹ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۱۹ ۹۵ ۳ ZAHRA FARSI ۱۹ ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۱۷ ۹۴ ۴ MAHSA MAHINI ... بیشتر بخوانید »

Phonics 5A – Miss Jamshidi

Report Sheet Level: Phonics 5A Teacher’s Name: Miss Jamshidi Day: Sun-Tue Time: 19:00 to 20:00 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Barbod Ahmadi ۱۸ ۲۰ ۱۸٫۵ ۱۵ ۱۹ ۹۰٫۵ ۲ Setayesh Zalekian ۲۰ ۱۵٫۵ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۹۵٫۵ ۳ Parsa Mohammadi ۱۹ ۱۷ ۲۰ ۱۹ ۱۷ ۹۲ ۴ ... بیشتر بخوانید »

Phonics 1A – Miss Jamshidi

Report Sheet Level: Phonics 1A Teacher’s Name: Miss Jamshidi Day: Sun-Tue NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Fatima Saretolizadeh ۲۰ ۱۸٫۵ ۲۰ ۲۰ ۱۸٫۵ ۹۷ ۲ Fatemeh Yar Ahmadi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۳ Faeze Yar Ahmadi ۱۵ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۸٫۵ ۹۳٫۵ ۵     ... بیشتر بخوانید »

First Friends 1B – Miss Jamshidi

Report Sheet Level: First Friends 1B Teacher’s Name: Miss Jamshidi Day: Sun-Tue Time: 20-21 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Home Work 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Fatemeh Ghaznavianpur ۱۶ ۱۷ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۹۳ ۲ Melika Taghipur ۱۹ ۱۸٫۵ ۲۰ ۱۹ ۱۷ ۹۳٫۵ ۳ AmirReza Mohammadi ۱۰ ۱۱ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۷۸ ۵ ... بیشتر بخوانید »

Four Corners 3A – Mr. Safarpour

Report Sheet Level: Four Corners 3A Teacher’s Name: Mr. Safarpour Day: Mon – Thurs ———– Time: 17-19 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Amir mirjahanmardi ۱۴٫۸ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵٫۶ ۹۰٫۴ ۲ Farzad arzhang ۱۷٫۲ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۸ ۹۵٫۲ ۳ Hosein dashtipour ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۴٫۸ ... بیشتر بخوانید »

TOPNOTCH 1A – Mr. Pounabi

Report Sheet Level: Top Notch 1A                Teacher’s Name: Mr. Pournabi Day: Sat & Mon & Wed            Time: 18:00 – ۲۱:۰۰ NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 5% Story Test 5% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Ramin Mohseni ۱۳ ۲۰ ۴ ۴٫۵ ۱۰ ۱۵ ۱۳٫۵ ۱۳ ۹۳ ۲ Mehrdad Arab ۱۴ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

KET – Mr. Salimi

Report Sheet Level: KET Teacher’s Name: Mr. Salimi Day: Sat – Mon – Wed Time: 15-18 Date: NO Name Reading 25% Writing 25% Listening 25% Speaking 25% Total 100% ۱ Esmaeil Farid ۱۷ ۱۸ ۱۵ ۱۶ ۶۶ ۲ Maryam Booshehri ۱۹ ۲۱ ۲۱ ۲۲ ۸۳ ۳ Fereshteh Nemati Fard ۱۷ ۱۸ ۱۵ ۲۰ ۷۰ ۴ Hossein Sohrabi ۲۰٫۵ ۲۴ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

برگزاری دوره حضوری تربیت مدرس زبان انگلیسی TESOL

برگزاری دوره حضوری تربیت مدرس زبان انگلیسی TESOL

تا به امروز سه دوره تربیت مدرس بین المللی زبان انگلیسی TESOL Foundation Workshop به منظور آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با اصول اولیه TESOL و اماده سازی جهت شرکت در دوره Graduate Certificate in TESOL برگزار شده است . مدت زمان هر دوره ۲۰ ساعت می باشد و  در پایان به متقاضیان مدرک بین المللی کارگاه آموزشی TESOL از ... بیشتر بخوانید »