دوشنبه , ۲۶ آذر ۱۳۹۷

بایگانی/آرشیو ماهانه: دی ۱۳۹۴

جلسه هماهنگی و راه اندازی دپارتمان فرهنگ و هنر

جلسه هماهنگی و راه اندازی دپارتمان فرهنگ و هنر

به نام خدا به لطف پروردگار و همت مدیرعامل محترم مجموعه ، مهندس مومن زاده دپارتمان فرهنگ و هنر مجتمع فنی تهران راه اندازی شد. جلسه ای به همین منظور در تاریخ ۶ دی ماه با حضور تعدادی از پرسنل (مهندس محمد مومن زاده مدیرعامل ، خانم مینا سرکاری مدیر داخلی ساختمان شماره یک خیابان بعثت ، مهندس مصطفی غفاری ... بیشتر بخوانید »

Four Corners 4B – Mr. Ehsani

Report Sheet Level: Four Corners 4B Teacher’s Name: Mr. Ehsani Day: Sat – Wed Time: 7 – 9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Ali Eghbali ۱۵ ۱۸ ۱۰ ۱۸ ۱۶ ۷۷ ۲ Amir.H Tofangchi ۱۹ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۹ ۹۲ ۳ Pouria Iravanchi ۱۷ ۱۸ ۱۲ ۱۷ ... بیشتر بخوانید »

Pockets 1A – Miss Jamshidi

Report Sheet Level: Pockets 1A Teacher’s Name: Miss Jamshidi Day: Sun-Tue Time: 20:00 to 21:00 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Mohammad Kian Sedaghatju ۰ ۶ ۵ ۱۰ ۰ ۲۱ ۲ Nazanin Peyvand ۲۰ ۱۷ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۹۷ ۳ Fatemeh Sadat Mortazavi ۲۰ ۱۷ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Family & Friends 1A – Mrs. Ashouri

Report Sheet Level: Family Friends 1A Teacher’s Name: Mrs. Ashouri Day: Sun. – Tue. Time: 7 – 8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homwork 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Hesamodin Mahmoudi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۲ Mohamad Dashti ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۳ Erfan Dehghanifard ۱۹ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ... بیشتر بخوانید »

Connect 2B – Mrs. Zanganeh

Report Sheet Level: Connect 2B Teacher’s Name: Mrs. Zanganeh Day: Mon – Thurs Time:7-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Hanye Sheikh Sagha ۱۹٫۶ ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۱۸ ۹۶٫۶ ۲ Hasti Rafat ۱۸٫۴ ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۱۱٫۶ ۸۹ ۳ Mina Golbahar ۱۳٫۴ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۹٫۴ ۸۲٫۵ ۴ ... بیشتر بخوانید »

Four Corners 1A – Mrs. Zanganeh

Report Sheet Level: Four Corners 1A Teacher’s Name: Mrs. Zanganeh Day: Mon – Thurs Time:5-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Negin Gachband ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۹ ۹۹ ۲ Hadis Sangeri ۸ ۲۰ ۱۸ ۱۸ ۱۵ ۷۹ ۳ Aida Mohammadzade ۱۶ ۲۰ ۱۸ ۱۹ ۱۸ ۹۱ ۴ ... بیشتر بخوانید »

Connect 2B – Mrs. Zanganeh

Report Sheet Level: Connect 2B Teacher’s Name: Mrs. Zanganeh Day: Mon – Thurs Time:5-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Parsa Poryousef ۱۸٫۱ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۳٫۱ ۹۱٫۲ ۲ Ali Ahmadi ۱۶ ۱۰ ۱۷ ۱۰ ۱۷ ۷۰ ۳ Arshya Ramashk ۱۷٫۲ ۱۹ ۱۸ ۱۸ ۱۴٫۱ ۸۶٫۳ ۴ Porya ... بیشتر بخوانید »

First Friends 3B – Miss Mahmoodi

Report Sheet Level: First Friends 3B Teacher’s Name: Miss Mahmoodi Day: Monday – Thursday Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Mohammadtaha Rezaee bakhsh ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۲ Ali Tolyani ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۳ Matin Moji ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Kid’s Box 2B – Miss Mahmoodi

Report Sheet Level: Kid’s Box 2b Teacher’s Name: Miss Mahmoodi Day: Saturday – Wednesday Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Fatemeh Ahmadi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۲   Maral Gharibi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۳ Elina Danaeefar ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Kid’s Box 2B – Miss Mahmoodi

Report Sheet Level: Kid’s Box 2B Teacher’s Name: Miss Mahmoodi Day: Monday – Thursday Time: 8-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Ali Bahadori ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۲ Mahdi Hamzeiyan ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۳ Mohammad Sheri ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ... بیشتر بخوانید »