چهارشنبه , ۳ بهمن ۱۳۹۷

بایگانی/آرشیو ماهانه: تیر ۱۳۹۵

کلاس های مکالمه موضوعی LET’S TALK

کلاس های مکالمه موضوعی LET’S TALK

این کلاس ها بصورت جلسه ای و هفتگی (یک روز در هفته) برگزار می گردد. موضوعات مورد بحث منحصرا مربوط به همان جلسه می باشد. موضوع هر جلسه کلاس در اوایل هر هفته در وب سایت و شبکه های اجتماعی  Instagram & Telegram: BUMFT اعلام می گردد.  همچنین متقاضیان می بایست برای شرکت در این کلاس ها تیکت تهیه نمایند.  ... بیشتر بخوانید »

Connect 2B – Miss Abadi

Report Sheet Level: Connect 2B Teacher’s Name: Miss Abadi Day: Sat – Wed Time: 5-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homwork 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Hossein Nasoori   ۱۵ ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۱۱ ۸۴ ۲ Amin Jokar ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۹ ۹۸ ۳ Amir reza Jokar ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends ST A – Ms. Salimiyan

Report Sheet Level: Family and Friends ST A Teacher’s Name: Ms. Salimiyan Day: Sun-Tues Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Maryam Heydari ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۹۹ ۲ Mahdiyeh Jamali ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۹۹ ۳ Nikoo Behnamnia ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۸٫۵ ۹۶٫۵ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 1B – Mrs. Ashouri

Report Sheet Level: Family and Friends 1 B     Teacher’s Name: Mrs. Ashouri Day: Sun – Tues          Time:7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Abolfazl Shomali ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۸ ۹۸ ۲ M0en Salehnia ۲۰ ۱۷ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۹۷ ۳ REZA Mohajer ۲۰ ۲۰ ۱۸ ۱۸ ... بیشتر بخوانید »

Four Corners 4B – Miss Mohammadi

Report Sheet Level: Four Corners 4B Teacher’s Name: Miss Mohammadi Day: Sat – Wed Time: 7-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Fatemeh Chahabi ۱۹٫۵ ۲۰ ۱۹ ۱۹ ۱۸ ۹۵٫۵ ۲ Sanaz Hajebi ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۱۶٫۵ ۱۱ ۷۷٫۵ ۳ Negin Kavehpour ۱۸ ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۱۷٫۵ ۹۳٫۵ ... بیشتر بخوانید »

Connect 3C – Mr. Salimi

Report Sheet Level: Connect 3C Teacher’s Name: Mr. Salimi Day: Sun – Tues Time: 5-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Mehdi Hamzeiyan ۶ ۲۰ ۴ ۱۷ ۱۴٫۵ ۶۱٫۵ ۲ M.J Shamsi ۱۲ ۲۰ ۱۷ ۱۸ ۱۴٫۵ ۸۱٫۵ ۳ Poriya Pooryousef ۱۱٫۲ ۲۰ ۲۰ ۱۹ ۱۲٫۸ ۸۳ ۴ ... بیشتر بخوانید »

AEF 1B – Mr. Jamali

Report Sheet Level: AEF 1B Teacher’s Name: Mr. Jamali Day: Sun – Tues – Thurs Time: 5-7 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Class project 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Faeze Erfani ۱۲ ۱۹ ۸ ۸ ۹ ۹ ۱۰ ۷۵ ۲ Faeze Dehghani ۱۳ ۲۰ ۸ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ... بیشتر بخوانید »

AEF ST A – Miss Mahmoodpoor

Report Sheet Level: AEF ST A Teacher’s Name: Miss Mahmoodpoor Day: Sun – Tue – Thur Time: ۵-۷ NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Class Project 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ M. Tajdini ۱۰٫۴۵ ۱۸ ۰ ۱۰ ۱۲ ۹٫۷۹ ۸ ۶۸٫۲۴ ۲ T. Hosseini ۱۴٫۵۴ ۲۰ ۹ ۱۰ ۱۵ ۱۲٫۳۴ ... بیشتر بخوانید »

AEF 3B – Mr. Pournabi

Report Sheet Level: AEF 3B          Teacher’s Name: Mr. Pournabi Day: Sun – Tues – Thurs      Time: 7 – ۹ NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Class Project 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Hossein Sohrabi ۱۲٫۵ ۱۹ ۹ ۹ ۱۳ ۱۲٫۵ ۱۴ ۸۹ ۲ MohammadSadegh Rostami ۱۳ ۱۶ ۸٫۵ ... بیشتر بخوانید »

AEF 2C – Mr. Pournabi

Report Sheet Level: AEF 2C         Teacher’s Name: Mr. Pournabi Day: Sat – Mon – Wed      Time: 7 – ۹ NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Class Project 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Ramin Mohseni ۹ ۱۶ ۶ ۸ ۱۳ ۱۲ ۱۰ ۷۴ ۲ Mehrdad Arab ۱۲ ۲۰ ۸ ۹ ... بیشتر بخوانید »