یکشنبه , ۲۵ آذر ۱۳۹۷

بایگانی/آرشیو ماهانه: آبان ۱۳۹۵

KET – Miss Mahmoodpoor

Report Sheet Level: KET Teacher’s Name: Miss Mahmoodpoor Day: Sat – Mon – Wed Time: 5-7 NO Name Reading & Writing 50% Listening 25% Speaking 25% Total 100% ۱ Fateme Rezaei ۴۲٫۷۸ ۱۸ ۱۹ ۷۹٫۷۸ ۲ Mohammad Kazemi ۲۷٫۱۴ ۸ ۱۶ ۵۱٫۱۴ ۳ Javad Alipour ۴۰٫۵۳ ۱۸ ۱۸ ۷۶٫۵۳ ۴ Faeze Dehqani ۳۲٫۳۲ ۱۶ ۱۹ ۶۷٫۳۲ ۵       ... بیشتر بخوانید »

آموزش میکروتیک MTCNA

آموزش میکروتیک MTCNA

طول دوره:۲۵ ساعت هزینه دوره:۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال کد درس:۱۳۱۶۱۸۱۳۰ کد درس پیش نیاز:آشنایی با شبکه Moudule 1 (MikroTik RouterOS Introduction) Moudule 2 (MikroTik RouterOS Firewall) Moudule 3 (MikroTik RouterOS QoS) Moudule 4 (MikroTik RouterOS Network Management) Moudule 5 (MikroTik RouterOS Wireless) Moudule 6 (MikroTik RouterOS Bridging) Moudule 7 (MikroTik RouterOS Routing) Moudule 8 (MikroTik RouterOS Tunnels)   شروع  دوره:۱۳۹۵/۰۸/۱۸   بیشتر بخوانید »

FCE 3 – Mr. Monfared

Report Sheet Level: FCE 3 Teacher’s Name: Mr. Monfared Day: Sun – Tues – Thurs Time: 7_9 NO Name Midterm 15% Class Participation 15% Homework 15% Class Activity 15% Final Exam 30% Oral 10% Total 100% ۱ Ali Khademi ۹٫۵ ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۲۶ ۰ ۷۵٫۵ ۲ Najmeh Modferi ۹٫۵ ۱۵ ۱۵ ۱۴ ۱۹ ۱۰ ۸۲٫۵ ۳ Fatemeh Shadkam ۱۲٫۲۵ ... بیشتر بخوانید »

Connect 1A – Miss Letafat

Report Sheet Level: Connect 1A Teacher’s Name: Miss Letafat Day: Mon -Thurs Time: 7 – 9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 75% Oral 10% Total 100% ۱ Ilya Deylami ۱۸٫۵ ۱۹ ۱۸ ۱۵ ۱۴٫۵ ۱۰ ۹۵ ۲ Koroush Kamyab ۱۶٫۷۵ ۱۶ ۱۳ ۱۰ ۱۰٫۲۵ ۹ ۷۵ ۳ Abolfazl Neafat ۱۶٫۷۵ ۱۵ ... بیشتر بخوانید »

شروع دوره جامع اتوکد

شروع دوره جامع اتوکد

سرفصل دوره آموزشی نرم افزار اتوکد دو بعدی Autocad 2D مجتمع فنی –    معرفی درس، روند ترم و آشنایی با محیط نرم افزار –    آشنایی با تنظیمات کلی نرم افزار. –    تدریس فرمان های مورد نیاز برای ترسیم یک اتاق –    مساحت خوانی، دوران و … –    نقطه گذاری و انواع مختصات –    انواع خطوط و ضخامت قلم –    تدریس ... بیشتر بخوانید »

AEF 3A – Mr. Salimi

Report Sheet Level: AEF3 A Teacher’s Name: Mr. Salimi Day: Sat – Mon – Tues Time: 7-9 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Project 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ A.M Keyhan ۱۲٫۳ ۱۹ ۰ ۵ ۱۳ ۱۰ ۱۳ ۷۲٫۳ ۲ Mehrdad Arab ۱۰٫۸ ۱۹٫۵ ۸ ۴ ۱۴ ۱۰٫۳ ۱۳ ۷۹٫۶ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 4A – Ms. Salimiyan

Report Sheet Level: Family and Friends 4A Teacher’s Name: Ms. Salimiyan Day: Sat- Wed Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Maral Gharibi ۱۷٫۵ ۱۷ ۱۷ ۱۴ ۰ ۰ ۶۵٫۵ ۲ Elina Danaeifar ۱۸٫۵ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۲ ۱۰ ۹۵٫۵ ۳ Hasti Alambeladi ۱۸٫۵ ۱۹ ... بیشتر بخوانید »

AEF 2C – Mr. Faghih – AEF 2C

AEF 2C – Mr. Faghih Report Sheet Level: AEF 2C  Teacher’s Name: Mr. Faghih Day: Sat – Mon – Wed Time: 7-9 NO. Name Midterm 15% Class Participation 20% Class Project 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Soroor Mehrparvar ۱۲ ۱۶ ۸٫۵ ۹ ۱۴ ۱۳٫۵ ۱۴٫۵ ۸۷٫۵ ۲ Nashmin Rostamjabri ۱۲ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Connect 3C – Mrs. Hayatdavoodi

Report Sheet Level: Connect 3C Teacher’s Name: Mrs. Hayatdavoodi Day: Sun – Tues Time: 5 -7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Aynaz Lavary ۱۵٫۶ ۲۰ ۱۸ ۱۳ ۱۱٫۲۲ ۱۰ ۸۷٫۸۲ ۲ Negin Mozafari ۱۶٫۲ ۱۴ ۱۷ ۱۴ ۱۲٫۳ ۹ ۸۲٫۵ ۳ Sara Motreghi ۱۴٫۴ ۱۴ ... بیشتر بخوانید »

AEF Starter D – Mr. Faghih

Report Sheet Level: AEF Starter D Teacher’s Name: Mr. Faghih Day: Sun – Tues -Thurs Time: 5 – 7 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Class Project 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Mahsa Dezhgir ۱۳ ۱۴ ۸ ۸ ۱۲ ۱۴ ۱۰٫۵ ۷۹٫۵ ۲ SeyedTaha Hosseini ۱۴٫۵ ۲۰ ۱۰ ۹ ۱۵ ... بیشتر بخوانید »