چهارشنبه , ۳ بهمن ۱۳۹۷

بایگانی/آرشیو ماهانه: آذر ۱۳۹۵

Connect 1B – Mr. Safari

Report Sheet Level: Connect 1B Teacher’s Name: Mr. Safari Day: Sat. – Wed. Time: 5-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Zahra Ghasemi ۱۰٫۸ ۱۸ ۱۷ ۱۰٫۵ ۸٫۷ ۵ ۷۰ ۲ Zahra Shamsi ۱۶٫۴ ۱۸ ۱۸ ۱۴ ۹٫۶ ۹ ۸۵ ۳ Shekoufeh Shamsi ۸٫۷ ۱۸ ۱۸ ... بیشتر بخوانید »

AEF ST A – Mr. Barbazoo

Report Sheet Level: AEF ST A Teacher’s Name: Mr. Barbazoo Day: Sun. _ Tue. _ Thu. Time: 7 – 9 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Class project 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Shayan Motrizadeh ۱۴ ۲۰ ۱۰ ۱۰ ۱۴ ۱۲٫۱ ۱۵ ۹۵٫۱ ۲ Fariba Sales Bushehri ۱۳٫۹ ۲۰ ۱۰ ... بیشتر بخوانید »

AEF 2A – Miss Mahmoodpoor

Report Sheet Level: AEF 2 Teacher’s Name: Miss Mahmoodpoor Day: Sat. – Mon. – Wed. Time: 5 – 7 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Class Project 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Javad Alipour ۱۳٫۰۳ ۱۹٫۵ ۸ ۸ ۱۵ ۱۳٫۷۳ ۹ ۸۶٫۲۶ ۲ Faeze Dehqani ۱۲٫۸۷ ۱۹٫۲۵ ۲ ۲ ۱۰ ... بیشتر بخوانید »

Connect 1B – Miss Letafat

Report Sheet Level: Connect 1B Teacher’s Name: Miss Letafat Day: Mon. – Thurs. Time: 7 – 9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Ilya Deilami ۱۸ ۱۹ ۱۵ ۱۵ ۱۱٫۷۵ ۹ ۸۷٫۷۵ ۲ Korush Kamyab ۹٫۲۵ ۱۸ ۱۴ ۱۴ ۵٫۷۵ ۷ ۶۸ ۳ Abolfazl Neafat ۸٫۵ ... بیشتر بخوانید »

Exam for Starters A – Mrs. Hozhabryan

Report Sheet Level: Exam for Starters A Teacher’s Name: Mrs. Hozhabryan Day: Sat. – Wen. Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Reza Mohajer ۱۷ ۱۶ ۱۸ ۱۳ ۱۵ ۸ ۸۷ ۲ Moin Salehnia ۲۰ ۱۶ ۲۰ ۱۴ ۱۵ ۹ ۹۴ ۳ Amirhasan Kiani ۱۸ ۱۸ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends Starter A – Mrs. Hozhabryan

Report Sheet Level: Family and Friends Starter A Teacher’s Name: Mrs. Hozhabryan Day: Sat. – Wed. Time: 8-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Parham Rezai ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۱۴ ۱۴ ۹ ۹۵ ۲ Ahoora Tangestani ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۳ Mohammadreza Sheikheiyani ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends Starter C – Miss Iji

Report Sheet Level: Family and Friends Starter C Teacher’s Name: Miss Iji Day: Sat. – Wed. Time: 7 – 8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Mohammad shaabani ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۲ Reza Farashbandi ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۰ ۱۰ ۸۴ ۳ ... بیشتر بخوانید »

AEF 4C – Mr. Salimi

Report Sheet Level:AEF4C Teacher’s Name: Mr. Salimi Day:Sun. – Tues. – Thur. Time: 7-9 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Project 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Mahmoud Siyavoshi ۷٫۲ ۲۰ ۶ ۷ ۱۴ ۷٫۳ ۱۳٫۵ ۷۵ ۲ Seyed A.Mirjahanmardi ۹٫۳ ۲۰ ۸ ۱۰ ۱۳ ۶٫۲ ۱۴ ۸۰٫۵ ۳ Hooman Matur ... بیشتر بخوانید »

AEF 4C – Mr. Salimi

Report Sheet Level:AEF4C Teacher’s Name: Mr. Salimi Day:Sun. – Tues. – Thur. Time: 7-9 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Project 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Mahmoud Siyavoshi ۷٫۲ ۲۰ ۶ ۷ ۱۴ ۷٫۳ ۱۳٫۵ ۷۵ ۲ Seyed A.Mirjahanmardi ۹٫۳ ۲۰ ۸ ۱۰ ۱۳ ۶٫۲ ۱۴ ۸۰٫۵ ۳ Hooman Matur ... بیشتر بخوانید »

آموزش دوره MAYA

آموزش دوره MAYA

مایا نرم افزار حرفه ای ساخت تصاویر و انیمیشن های سه بعدی ، جلوه های ویژه، ساخت بازی های کامپیوتر و پروژه های پس از تولید فیلم میباشد . این مجموعه با ابزارهای جدید و قدرتمند خود در راستای شبیه سازی داینامیک، ساخت انیمیشن و رندر کردن، سطح جدیدی از خلاقیت را برای شما فراهم می کند تا شما بتوانید ... بیشتر بخوانید »