یکشنبه , ۲۵ آذر ۱۳۹۷

بایگانی/آرشیو ماهانه: بهمن ۱۳۹۵

جلسه معارفه اعضای هیأت مدیره

جلسه معارفه اعضای هیأت مدیره

طی جلسه ای  با حضور جناب آقای مهندس مومن زاده مدیر عامل محترم و کارکنان این مجموعه در دفتر مرکزی معرفی سیستم جدید مدیریت و   اعضای هیأت مدیره بهمراه توضیحات در مورد اهداف کلی پیشرو معرفی گردید. بیشتر بخوانید »

Pockets 1B – Miss Khosraviboushehri

Report Sheet Level : Pockets1B          Teacher’s Name: Miss Khosraviboushehri Day: Sat-Wed Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Arad Danaeifar ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۲ Raha Shazari ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۳ Mazyar Lavari ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۴   ... بیشتر بخوانید »

PET – Mr. Faghih

Adults Report Sheet   Level: PET   Teacher’s Name: Mr. Faghih Day: Sat. – Mon. – Wed. Time: 7-9   NO Name Reading ۲۵% Writing ۲۵% Listening ۲۵% Speaking ۲۵% Total ۱۰۰% ۱ Ali Javany ۱۶٫۵ ۱۹ ۲۳ ۱۹ ۷۷٫۵ ۲ Sara Kavehpour ۱۸٫۷۵ ۱۸ ۱۷ ۱۹ ۷۲٫۷۵ ۳ Maryam Fakharzade ۱۵ ۲۲ ۱۶ ۱۹ ۷۲ ۴ Halime Soleymani ۱۸٫۷۵ ... بیشتر بخوانید »

FCE 1 – Mr. Salimi

Report Sheet Level: FCE 1 Teacher’s Name: Mr. Salimi Day: Sun. – Tues. – Thurs. Time: 7-9 NO Name Midterm 15% Class Participation 15% Homework 15% Class Activity 15% Final Exam 30% Oral Exam 10% Total 100% ۱ Mahmood Siyavoshi ۱۱ ۱۵ ۱۵ ۱۳ ۱۳٫۹ ۶ ۷۳٫۹ ۲ Seyed A.M.Jahanmardi ۷ ۱۵ ۱۳ ۱۳ ۱۶٫۸ ۷ ۷۱٫۸ ۳ Hooman Matoor ... بیشتر بخوانید »

FCE 5 – Mr. Monfared

Report Sheet Level: FCE 5 Teacher’s Name: Mr. Monfared Day: Sun. – Tues. – Thurs. Time: 7_9 NO Name Listening 20% Reading and use of English 40% Writing 20% Speaking 20% Total 100% ۱ Seyed Ali Khademi ۵٫۵ ۱۰ ۱۴ ۱۶ ۴۵٫۵ ۲ Najmeh Modferi ۷ ۲۲٫۵ ۱۹ ۱۸ ۶۶٫۵ ۳ Hamed Hojjat ۷ ۱۷ ۱۴ ۰ ۳۸ ۴ Fatemeh ... بیشتر بخوانید »

FCE 2 – Mr. Jamali

Report Sheet Level: FCE 2 Teacher’s Name: Mr. Jamali Day: Sat. – Mon. – Wed. Time: 5 – 7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 15% Class Activity 15% Final Exam 30% Total 100% ۱ Reza Iravanchi ۱۶ ۲۰ ۱۳ ۱۳ ۲۲ ۸۴ ۲ Pouria Iravanchi ۱۴ ۲۰ ۱۲ ۱۳ ۲۱ ۸۰ ۳ Mehdi Hamidavi ۱۲ ۰ ۰ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 2A – Miss Khosraviboushehri

Level: Family and Friends 2A Teacher’s Name: Miss Khosraviboushehri Day: Sun. – Tues. Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Golsa Heidari ۲۰ ۱۸٫۵ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۹٫۵ ۹۸ ۲ Setayesh Zalakian ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۳ ۹ ۹۷ ۳ Sadena Charkhand ۲۰ ۱۷ ۱۷ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 1B – Miss Letafat

Report Sheet Level: Family and Friends 1B Teacher’s Name: Miss Letafat Day: Mon. – Thurs. Time: 6 – 7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Sina Adibnezhad ۱۴٫۵ ۱۶ ۲۰ ۱۵ ۷٫۲۵ ۷ ۷۹٫۷۵ ۲ Abbas Dodel ۱۷ ۱۹ ۱۶ ۱۲ ۸٫۲۵ ۷ ۷۹٫۲۵ ۳ Alireza ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 2B – Mrs. Fazeli

Report Sheet Level: Family and Friends 2B Teacher’s Name: Mrs. Fazeli Day: Sun. – Tues. Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Homa Jokar ۱۹٫۵ ۱۸ ۱۹ ۱۲ ۱۳ ۹ ۹۰٫۵ ۲ Masoumeh Moghateli ۱۴ ۱۷ ۱۸ ۱۱     ۶۰ ۳ Sarina Hajebi ۱۶٫۵ ... بیشتر بخوانید »

Connect 4B – Miss Abadi

Report Sheet Level: Connect 4B Teacher’s Name: Miss Abadi Day: Sun. –Thurs. Time: 5-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homwork 20% Class Activity 15% Oral 10% Final Exam 15% Total 100% ۱ Negin Mozafari ۱۴٫۶ ۱۵ ۱۲ ۱۵ ۱۰ ۱۱٫۱ ۷۷٫۷ ۲ Mozhgan Hatami ۱۰٫۸ ۲۰ ۱۶ ۱۵ ۱۰ ۱۱٫۲۵ ۸۳٫۰۵ ۳ Narges Alipour ۱۵٫۲ ۱۸ ۲۰ ۱۵ ... بیشتر بخوانید »