یکشنبه , ۲۵ آذر ۱۳۹۷

بایگانی/آرشیو ماهانه: خرداد ۱۳۹۶

جشن اهدا مدارک TESOL + عکس

جشن اهدا مدارک TESOL + عکس

دومین جشن اهدا مدارک شرکت کنندگان در دوره تربیت مدرس بین المللی زبان انگلیسی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ در واحد مرکزی برگزار شد. در این مراسم که با حضور آقای فیروزی مدیریت دپارتمان زبان انگلیسی برگزار شد،از تلاش های شرکت کنندگان و موفقیت ایشان در کسب این مدارک از کشور استرالیا تقدیر بعمل آمد.   بیشتر بخوانید »

FCE 5 – Mr. Jamali

Report Sheet Level: FCE 5 Teacher’s Name: Mr. Jamali Day: Sat. – Mon. – Wed. Time: 5 – 6:30 NO Name Reading and Use of English 40% Writing 20% Listening 20% Speaking 20% Total 100% ۱ Pouria Iravanchi ۲۲ ۱۰ ۱۳ ۱۳ ۵۸ ۲ Reza Iravanchi ۲۳ ۱۱ ۱۳ ۱۲ ۵۹ ۳ Niloufar Matour ۲۶ ۱۴ ۱۲ ۱۳ ۶۵ ۴ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends ST A – Mrs. Ashour

Report Sheet Level: Family and Friends ST A    Teacher’s Name: Mrs. Ashour Day: Sun. –Tues.            Time: 8-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Mojtaba Behzadi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۲ Parsa Tabaroki ۲۰ ۱۹ ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۹۸ ۳ Khaled Abartavi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰ ۴ ... بیشتر بخوانید »

KET B – Miss Abadi

Report Sheet Level : KET B Teacher’s Name: Miss Abadi Day: Sun.-Thur. Time: 5-7 NO Name Speaking 25% Listening 25% Reading and writing 50% Total 100% ۱ Negin Mozafari ۱۷ ۱۵ ۳۰ ۶۲ ۲ Mozhgan Hatami ۲۲ ۱۲ ۲۱ ۵۵ ۳ Narges Alipour ۲۱ ۱۴ ۲۴ ۵۹ ۴ Sara Motraghi ۲۰ ۱۷ ۳۲ ۶۹ ۵ Narges Hossienpour ۲۵ ۱۰ ۲۸ ... بیشتر بخوانید »

دوره TESOL با طعم دانشگاهی!

دوره TESOL با طعم دانشگاهی!

از این پس متقاضان دوره های بین المللی تدریس زبان انگلیسی TESOL  میتوانند در این دوره ها  تحت استاندارد دانشگاه کوینزلند جنوبی کشور استرالیا شرکت کنند. شایان ذکر است که مدارک شرکت کنندگان این دوره از دانشگاه کوینزلند جنوبی کشور استرالیا صادر می گردد.  بیشتر بخوانید »

IELTS 2 – Mr. Firoozi

Report Sheet Level: IELTS 2 Teacher’s Name: Mr. Firoozi Day: Sun. – Tues. – Thurs. Time: 8 – 9:30 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 15% Class Activity 15% Final Exam 30% Total 100% ۱ Faranak Talebi ۱۴ ۱۸ ۱۰ ۱۰ ۱۳ ۶۵ ۲ Sepideh Ghodrati ۱۰ ۱۹ ۱۰ ۸ ۱۱ ۵۸ ۳ Mohammad Bastin ۱۸ ۱۵ ۱۰ ... بیشتر بخوانید »

Movers B – Mrs. Fazeli

Report Sheet Level: Movers B Teacher’s Name: Mrs. Fazeli Day: Sat. -Wed . Time: 6-7 NO Name Speaking 25% Listening 25% Writing and reading 50% Total 100% ۱ Elina Danaeifar ۲۵ ۲۳٫۷۵ ۳۵ ۸۳٫۷۵ ۲ Hasti Alam Beladi ۲۳ ۲۰ ۴۰ ۸۳ ۳ Fatemeh Zahra Hamidi ۲۰ ۲۰ ۳۰ ۷۰ ۴ Zahra Liravi ۱۹ ۱۶٫۲۵ ۲۷٫۵ ۶۲٫۷۵ ۵     ... بیشتر بخوانید »

AEF 4C – Mr. Jamali

Report Sheet Level: AEF 4C Teacher’s Name: Mr. Jamali Day: Sat. – Mon. – Wed. Time: 6:30 – 8 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Amir Mohammad Keyhan ۱۳ ۰ ۵ ۵ ۱۰ ۰ ۰ ۳۳ ۲ Pegah Shadmehr ۱۳ ۰ ۵ ۹ ... بیشتر بخوانید »

Pockets 2B – Miss Boyratzadeh

Report Sheet Level: Pockets 2B Teacher’s Name: Miss Boyratzadeh Day: Sat. – Wed. Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Arad Danaeifar ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۲ Raha Shazari ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۳ Maziar Lavari ۲۰ ۲۰ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 2C – Miss Iji

Report Sheet Level: Family and Friends 2C Teacher’s Name: Miss Iji Day: Mon. – Thurs. Time: 7 – 8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Amirreza Razavi Dashti ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۳ ۱۰ ۹۸ ۲ Alireza Farid ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۴ ۱۵ ۹ ۹۸ ۳ ... بیشتر بخوانید »