جمعه , ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

بایگانی/آرشیو ماهانه: شهریور ۱۳۹۶

Family and Friends 2A – Miss Letafat

Report Sheet Level: Family and Friends 2A Teacher’s Name: Miss Letafat Day: Sat. – Wed. Time: 8-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Fatemeh Behzadi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۲٫۵ ۱۰ ۹۷٫۵ ۲ Helya Zare’ Amouei ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۳ Fatemeh Shams ... بیشتر بخوانید »

آغاز دوره تربیت مدرس بین الملی زبان انگلیسی ویژه تدریس کودکان TEYL

در این دوره شرکت کنندگان  تکنیک ها و روش های بروز تدریس زبان اگلیسی به گروه سنی کودک را بر اساس استاندار های جهانی فرا می گیرند. همچنین این دوره شامل ۱۰ ساعت تئوری و ۱۰ ساعت تدریس عملی است که در ۱۰ ساعت دوم شرکت کنندگان می بایست در آزمون عملی این دوره نمرات لازم را برای کسب مدرک پایان ... بیشتر بخوانید »

Phonics 1B – Miss Khosravani

Report Sheet Level: Phonics 1 B Teacher’s Name: Miss Khosravani Day: Sun. – Tues. Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Roshana Heydari ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۲ Fatemeh Abdollahi Fard ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۱۳ ۱۴ ۱۰ ۹۶ ۳ Nirvana Saghiri ۱۹ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 1C – Miss Khosravani

Report Sheet Level: Family and Friends 1 C Teacher’s Name: Miss Khosravani Day: Sun. – Tues. Time: 8-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Reyhane Shamsi ۱۷ ۱۸ ۱۸ ۱۴ ۱۴ ۱۰ ۹۱ ۲ Farin Shamsi ۱۹ ۲۰ ۱۹ ۱۵ ۱۳ ۱۰ ۹۶ ۳ Hanieh Bayandari ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends ST C – Miss Khosravani

Report Sheet Level: Family and Friends ST C Teacher’s Name: Miss Khosravani Day: Sun. – Tues. Time: 7-8 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Fatemeh Doustdar ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۹۹ ۲ Fatemeh Sharifian ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۹۹ ۳ Masumeh Ahmad ... بیشتر بخوانید »

Connect 3A – Mrs. Salimiyan

Report Sheet Level: Connect 3A Teacher’s Name: Mrs. Salimiyan Day: Sat. – Wed. Time: 7-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Ariyan Bourjian ۱۶ ۱۷ ۱۲ ۱۵ ۰ ۰ ۶۰ ۲ Mahdi Hamzeiyan ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۲ ۹ ۹۴ ۳ Mohammad Sheri ۱۷ ۱۷ ۱۴ ... بیشتر بخوانید »

FCE 2 – Mr. Barbazoo

Report Sheet Level: FCE 2 Teacher’s Name: Mr. Barbazoo Day: Sat. – Wed. Time: 7 – ۹ NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Fatemeh ChahabiBushehri ۱۷ ۱۲ ۰ ۱۰ ۱۳٫۵ ۷ ۶۴٫۵ ۲ Maryam Golestani ۱۶ ۱۷ ۱۹ ۱۴ ۱۴ ۸ ۸۸ ۳ Samaneh Jafi ۱۲٫۵ ... بیشتر بخوانید »

AEF ST A – Mr. Barbazoo

Report Sheet Level: AEF ST A Teacher’s Name: Mr. Barbazoo Day: Sun. – Tues. – Thurs. Time: 5 – ۶:۳۰ NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Class project 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Hasan Hajipour ۱۳٫۳ ۲۰ ۸٫۵ ۷٫۵ ۱۴٫۵ ۸٫۷ ۱۴ ۸۶٫۵ ۲ Binazir Gharibi ۱۲٫۷ ۱۷ ۸ ۸ ... بیشتر بخوانید »

Connect 3B – Mr. Barbazoo

Report Sheet Level: Connect 3B Teacher’s Name: Mr. Barbazoo Day: Sat. – Wed. Time: 5 – ۷ NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Hadis Jokar ۵ ۲۰ ۱۷ ۷ ۱۰٫۴ ۵ ۶۴٫۴ ۲ Narjes Golafza ۱۴٫۵ ۱۸ ۱۸ ۸ ۱۳٫۱ ۶ ۷۷٫۶ ۳ Parmis Tangestani ۱۵ ... بیشتر بخوانید »

Connect 4A – Miss Sharifian

Report Sheet Level: Connect 4A Teacher’s Name: Miss Sharifian Day: Mon. –Thurs. Time: 5-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Mahsa Khabar Khosh ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۱۴ ۱۵ ۸ ۹۵ ۲ Zeynab Jamalof ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۱۱ ۱۲ ۷ ۸۴ ۳ Rezvan Jamhiri ۱۷ ۲۰ ۱۹ ۱۳ ... بیشتر بخوانید »