دوشنبه , ۲۶ آذر ۱۳۹۷

بایگانی/آرشیو ماهانه: مهر ۱۳۹۶

PET – Mr. Jamali

Report Sheet Level: PET Teacher’s Name: Mr. Jamali Day: Sat. – Mon. – Wed. Time: 8-9:30 NO Name Reading & Writing 50% Listening 25% Speaking 25% Total 100% ۱ Yousef Zeynabi ۳۵ ۲۰ ۱۴ ۶۹ ۲ Taha Hoseini ۴۱ ۲۲ ۲۰ ۸۳ ۳ Ali Rezazadeh ۴۰ ۲۰ ۲۰ ۸۰ ۴ Maziar Pirhayati ۳۸ ۱۵ ۱۵ ۶۸ ۵ Elmira Izadbakhsh ۴۰ ... بیشتر بخوانید »

KET – Mr. Jamali

Report Sheet Level: KET Teacher’s Name: Mr. Jamali Day: Sun. – Tues. – Thurs. Time: 5-6:30 NO Name Reading & Writing 50% Listening 25% Speaking 25% Total 100% ۱ Abolfaz Ebrahim Nasab ۴۱ ۲۰ ۲۲ ۸۳ ۲ Danial Hajipour ۴۳ ۲۱ ۲۲ ۸۶ ۳ Maryam Najafi Asl ۴۴ ۲۳ ۲۳ ۹۰ ۴ Sedighe Safari ۴۱ ۲۳ ۲۳ ۸۷ ۵ Zhina ... بیشتر بخوانید »

AEF ST C – Mr. Jamali

Report Sheet Level: AEF ST C Teacher’s Name: Mr. Jamali Day: Sun. – Tues. –Thurs. Time: 6:30-8 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Nazanin Barbazoo ۱۲٫۵ ۲۰ ۸ ۹ ۱۳ ۱۲ ۱۲ ۸۶٫۵ ۲ Zahra Jamali ۱۳ ۱۸ ۷ ۸ ۱۲ ۱۳ ۱۲٫۵ ... بیشتر بخوانید »

AEF 2C – Mr. Jamali

Report Sheet Level: AEF 2C Teacher’s Name: Mr. Jamali Day: Sat. – Mon. – Wed. Time: 6:30-8 NO Name Midterm 15% Class Participation 20% Story Activity 10% Homework 10% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 15% Total 100% ۱ Reza Teymouri Azad ۱۳ ۱۸ ۵ ۱۰ ۱۴ ۱۳ ۱۳ ۸۶ ۲ Kazem Sartolian ۱۳ ۲۰   ۳ ۸ ۱۳ ... بیشتر بخوانید »

Pockets 3B – Miss Jamshidi

Report Sheet Level: Pockets 3B Teacher’s Name: Miss Jamshidi Day: Sat. – Wed. Time: 7 – ۸ NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 20% Final Exam 20% Total 100% ۱ Arad Danaei far ۲۰ ۱۸ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۹۸ ۲ Mazyar Lavari ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۹ ۹۸ ۳ Mahya Zendebudi ۲۰ ۱۸ ۲۰ ۲۰ ... بیشتر بخوانید »

Four Corners 3A – Miss Jamshidi

Report Sheet Level: Four Corners 3A Teacher’s Name: Miss Jamshidi Day: Sun. – Tues. Time: 7 – ۹ NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 15% Class Activity 20% Oral Exam 10% Final Exam 15% Total 100% ۱ Hasti Mahmudi ۱۷ ۱۴ ۱۵ ۲۰ ۱۰ ۱۴٫۵ ۹۰٫۵ ۲ Ayda Mohammadzadeh ۰ ۱۴ ۱۵ ۲۰ ۷ ۱۰٫۵ ۶۶٫۵ ۳ Parmida ... بیشتر بخوانید »

Four Corners 2D – Miss Jamshidi

Report Sheet Level: Four Corners 2D Teacher’s Name: Miss Jamshidi Day: Sat. – Wed. Time: 5 – ۷ NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 15% Class Activity 20% Oral Exam 10% Final Exam 15% Total 100% ۱ Mohammad Hosein Nazari ۱۸٫۷۵ ۱۸ ۱۵ ۱۹ ۰ ۰ ۷۰٫۷۵ ۲ Ali Korebandi ۱۸٫۷۵ ۲۰ ۱۵ ۱۹ ۹ ۱۲٫۵ ۹۴٫۲۵ ۳ ... بیشتر بخوانید »

Family and Friends 2A – Miss Letafat

Report Sheet Level: Family and Friends 2A Teacher’s Name: Miss Letafat Day: Sat. – Wed. Time: 8-9 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Fatemeh Behzadi ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۲٫۵ ۱۰ ۹۷٫۵ ۲ Helya Zare’ Amouei ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۳ Fatemeh Shams ... بیشتر بخوانید »

آغاز دوره تربیت مدرس بین الملی زبان انگلیسی ویژه تدریس کودکان TEYL

آغاز دوره تربیت مدرس بین الملی زبان انگلیسی ویژه تدریس کودکان TEYL

در این دوره شرکت کنندگان  تکنیک ها و روش های بروز تدریس زبان اگلیسی به گروه سنی کودک را بر اساس استاندار های جهانی فرا می گیرند. همچنین این دوره شامل ۱۰ ساعت تئوری و ۱۰ ساعت تدریس عملی است که در ۱۰ ساعت دوم شرکت کنندگان می بایست در آزمون عملی این دوره نمرات لازم را برای کسب مدرک پایان ... بیشتر بخوانید »

Phonics 1B – Miss Khosravani

Report Sheet Level: Phonics 1 B Teacher’s Name: Miss Khosravani Day: Sun. – Tues. Time: 6-7 NO Name Midterm 20% Class Participation 20% Homework 20% Class Activity 15% Final Exam 15% Oral 10% Total 100% ۱ Roshana Heydari ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۲ Fatemeh Abdollahi Fard ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۱۳ ۱۴ ۱۰ ۹۶ ۳ Nirvana Saghiri ۱۹ ... بیشتر بخوانید »