دوشنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۷

AEF ST B – Mr. Safarpour

Report Sheet

Level: AEF ST B Teacher’s Name: Mr. Safarpour

Day: Sat. – Mon. – Wed. Time: 5 – 6:30

NO

Name

Midterm 15%

Class Participation 20%

Class Project 10%

Homework 10%

Class Activity 15%

Final Exam 15%

Oral 15%

Total 100%

۱

Abdolreza Najafi

۱۰٫۸

۲۰

۱۰

۱۰

۱۴

۱۰٫۳۸

۱۳٫۵

۸۸٫۶۸

۲

Ariya sanaei Dashti

۱۳٫۸

۲۰

۱۰

۱۰

۱۵

۱۴٫۰۷

۱۵

۹۷٫۸۷

۳

Shiva Deris pourian

۹٫۷۵

۱۸

۹

۹

۱۳

۹٫۹۲

۱۲٫۵

۸۱٫۱۷

۴

Sara Ja`fari

۱۲٫۶

۲۰

۱۰

۱۰

۱۵

۱۲٫۶۹

۱۴

۹۴٫۲۹

۵

Fatemeh pourmoarefi

۱۰٫۵

۱۸

۱۰

۷

۱۴

۱۰٫۸۴

۱۲٫۵

۸۲٫۸۴

۶

Qaza`l zare

۷٫۶۵

۱۵

۹

۷

۱۵

۱۳٫۰۸

۱۴

۸۰٫۷۳

۷

Roya Chalak

۸٫۴

۱۴

۹

۹

۱۴

۱۲٫۹۲

۱۳

۸۰٫۳۲

۸

Sakine Mohamadibaghmolaei

۸٫۶

۲۰

۷

۷

۱۲

۵٫۰۷

۹

۶۸٫۶۷

۹

Leila Chahshouri

۱۱٫۵۵

۱۹

۱۰

۱۰

۱۵

۱۳٫۱۵

۱۴

۹۲٫۷

۱۰

Hamid Akhtari

۱۱٫۲۵

۲۰

۱۰

۱۰

۱۴

۱۰٫۸۴

۱۳

۸۹٫۰۹

۱۱
۱۲
انتشار توسط 8 تم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.