چهارشنبه , ۳ بهمن ۱۳۹۷

Connect 3A – Sara Doosti

Report Sheet

Level: Connect 3A Teacher’s Name: Sara Doosti

Day: Sat- wed Time: 5-7 Date:

NO

Name

Midterm 20%

Class Participation 20%

Homwork 20%

Class Activity 15%

Oral 10%

Final Exam 15%

Total 100%

۱

Zahra Pour-Ali

۱۹

۱۸

۱۹

۱۳

۸

۱۲

۸۹

۲

Sana Samani

۱۹

۱۸

۱۹

۱۳

۹

۱۳

۹۱

۳

Zahra Alishahi

۱۰

۱۸

۱۵

۸

۵

۹

۶۵

۴

Zeynab Ghaedi

۱۸

۱۸

۱۹

۱۲

۸

۱۲

۸۷

۵

               

۶

               

۷

               

۸

               

۹

               

۱۰

               

۱۱

               

۱۲

               

۱۳

               

۱۴

               

 

انتشار توسط 8 تم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.